Як складати статистичну звітність за останніми змінами МОЗ. Досвід Вінниці

На початку року наказ МОЗ № 157 значно спростив документообіг. Але як заповнювати статистичну звітність за новими формами, коли МОЗ не дає ніяких рекомендацій? Як без скасованого Талона для реєстрації діагнозів (ф. № 025-2/о) заповнити форму звітності № 12? Що вказувати у таблиці 2100 форми № 20? Вінницькі медзаклади вже знайшли рішення і діляться ним із вами

Донедавна облік захворюваності медзаклади здійснювали з допомогою форми первинної облікової документації № 025-2/о «Талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів» (наказ МОЗ від 14.02.2012 № 110). Відвідування пацієнтів обліковували у формі № 039/о «Відомість обліку відвідувань у поліклініці (амбулаторії), диспансері, центрі первинної медичної допомоги, консультації, вдома» (наказ МОЗ від 28.07.2014 № 527).

Звітна форма № 12Документ Word
Звітна форма № 20Документ Word

На основі вказаних документів формували основні звіти про захворюваність населення та діяльність поліклініки (амбулаторії), диспансеру чи жіночої консультації:

  • форму звітності № 12 «Звіт про захворювання, зареєстровані у хворих, які проживають у районі обслуговування лікувально-профілактичного закладу, за 20__ рік» (далі — Форма № 12);
  • таблицю 2100 форми звітності № 20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу за 20__ рік» (далі — Форма № 20).

Ці форми та інструкції щодо їх заповнення затверджені наказом МОЗ «Про затвердження форм звітності з питань охорони здоров’я та інструкцій щодо їхнього заповнення» від 10.07.2007 № 378 (далі — Наказ № 378).

Суттєві зміни в документообіг вніс наказ МОЗ «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України» від 26.01.2018 № 157 (далі — Наказ № 157):

  • у новій редакції виклали форми первинної облікової документації № 074/о «Журнал реєстрації амбулаторних хворих» (далі — Форма № 074/о) та № 039/о «Відомість обліку відвідувань» (далі — Форма № 039/о);
  • втратили чинність сім статистичних форм, серед яких «Талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів» (форма № 025-2/о).

Державна статистична звітність має узгоджувати та відображати дані з первинної медичної документації. Але до Наказу № 378 так і не внесли зміни відповідно до Наказу № 157. Навіть проект наказу МОЗ «Про внесення змін до наказу МОЗ від 10.07.2007 р. № 378», який оприлюднили 22 березня 2018 року, не узгоджує нові облікові форми та звітні. Як у такій заплутаній ситуації оптимізувати роботу з документацією на місцях та не порушити законодавство?

Як складати статистичну звітність за останніми змінами МОЗ. Досвід ВінниціЧитайте: "Шкідливий вплив бактерицидних опромінювачів: як захистити медперсонал"

Що змінили в документообігу

Із 2012 року завдяки програмі інформатизації у Вінниці почала функціонувати медична інформаційна система «Доктор Елекс». Усі центри первинної медико-санітарної допомоги та лікувально-профілактичні заклади міста нині користуються нею у своїй роботі. Завдяки цьому сформувався єдиний інформаційний простір та з’явилась можливість вести медичну документацію в електронному вигляді.

Для кожного пацієнта в МІС «Доктор Елекс» створили електронну медичну картку. Вона містить усю медичну інформацію про пацієнта, включно зі статистичною документацією.

Медична інформаційна система дає змогу враховувати потреби та специфіку лікувально-профілактичного закладу, окремих відділень і формувати локальну звітність.

Віднині не потрібно вручну щоразу писати прізвище, ім’я та по батькові пацієнта, дату народження, номер телефону та інші дані. Цю інформацію до облікових форм система вносить автоматично.

Облікова документація медичного закладу

Як складати статистичну звітність за останніми змінами МОЗ. Досвід Вінниці
Експертус Медзакладекспертно-правова система для керівників у галузі охорони здоров'я
У лікувально-профілактичних закладах будь-якої форми власності і підпорядкування з 01.07.2012 застосовують форми первинної облікової документації, затверджені наказом МОЗ «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування» від 14.02.2012 № 110 (далі — Наказ № 110).

Як оформлюють документацію в електронній системі

Коли пацієнт звертається до закладу по медичну допомогу, медпрацівник заповнює протокол огляду в МІС «Доктор Елекс» у три прості кроки (схема).

Отже, протокол огляду пацієнта в МІС «Доктор Елекс» дає змогу автоматично формувати облікові документи, зокрема Форми № 074/о та № 039/о відповідно до Наказу № 157, а також відповідні таблиці звітних державних статистичних форм, регламентованих Наказом № 378. Насамперед це стосується Форм № 12 та № 20.

Найближчим часом очікуємо відповідних наказів МОЗ, які узгоджуватимуть ведення первинної медичної документації та формування державної статистичної звітності.

Як заповнювати протокол огляду пацієнта в МІС «Доктор Елекс»

Крок 1

Зазначити усі необхідні обстеження та інформацію, яку будуть використовувати для автоматичного формування звітності

Крок 2

Вказати, вкотре пацієнт звертається по медичну допомогу (вперше або повторно), вид консультації, до якого контингенту належить пацієнт, чи вперше встановлюють діагноз тощо.

Крок 3

Обрати з переліку код ІСРС-2-Е або МКХ-10, окремо вписати розширений клінічний діагноззміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики