Посадова інструкція лікаря-радіолога: зразок

Скачайте посадову інструкцію та з'ясуйте функціональні обов'язки лікаря-радіолога, вимоги до йього знань і кваліфікації

Лікар-радіолог — це спеціаліст, який обстежує та лікує онкохворих, діагностує доброякісні пухлини та проводить терапію за допомогою випромінювання у випадках, коли хірургічне лікування неефективне або неможливе.

Приватна медична практика: як убезпечити свій бізнес

Посада лікаря-радіолога I кваліфікаційної категорії належить до посад професіоналів у галузі охорони здоров’я, за класифікатором професій має код КП 2221.2.

Під час виконання посадових обов’язків лікар-радіолог використовує дозволені в медичній практиці методи радіологічних діагностичних досліджень та лікування.

Лікар-радіолог в роботі керується законодавством України про охорону здоров’я, принципами та правилами медичної етики й деонтології, положенням про відділення променевої терапії, правилами внутрішнього трудового розпорядку, цією посадовою інструкцією та іншими локальними нормативними актами ЗОЗ.

✅✅✅Як лікарю-ФОП відкрити приватну медичну практику й організувати свою роботу

 

Лікар-радіолог: посадова інструкція

image86

Скачати

Функціональні обов’язки лікаря-радіолога

В своїй щоденній роботі лікар-радіолог I кваліфікаційної категорії:

 • Приймає пацієнтів, опитує їх, збирає скарги, вивчає інформацію про ушкодження/стани з історії хвороби, епікризів, результатів лабораторних досліджень тощо.
 • Аналізує та інтерпретує отриману інформацію про захворювання, визначає показання для радіонуклідного дослідження, інформує пацієнта про можливі ризики та наслідки для здоров’я від впливу випромінювання, щоб отримати його добровільну згоду на медичне втручання
 • Якщо у співвідношенні ризик/користь для пацієнта перевищує ризик, то обґрунтовує відмову проводити радіологічне дослідження та інформує лікуючого лікаря, вносить відповідну інформацію в медичну документацію
 • Складає план радіонуклідного дослідження, зокрема:
  • визначає дату, параметри, радіофармацевтичний препарат, його активність та порцію
  • за потреби скасовує тимчасовий прийом лікарських препаратів, які впливають на дослідження тощо
 • Проводить радіонуклідні дослідження з дотриманням вимог радіаційної безпеки пацієнтів та персоналу
 • Оформлює висновки з формулюванням нозологічної форми патологічного процесу або формулює передбачуваний диференціально-діагностичний ряд за провідним симптомом
 • Відповідно до медичних показань проводить комбіновані (поєднані) з комп’ютерною та магнітно-резонансною томографією радіонуклідні дослідження органів і систем організму пацієнтів
 • Розпізнає стан пацієнта, що потребує невідкладної медичної допомоги під час введення терапевтичних радіофармацевтичних препаратів чи у разі невідкладних станів, викликаних основними або супутніми захворюваннями, та вживає відповідних заходів
 • Оцінює стан пацієнта за результатами лікування, коригує план лікування залежно від особливостей перебігу захворювання
 • Профілактує або лікує ускладнення, побічні дії, небажані реакції, зокрема серйозні та непередбачені, що виникли внаслідок діагностичних або лікувальних маніпуляцій, застосування лікарських та радіофармацевтичних препаратів
 • Співпрацює з лікарями інших спеціальностей, консультує за їхніми направленнями, зокрема дистанційно, щодо радіологічних досліджень

Вимоги до знань лікаря-радіолога

Для роботи на посаді лікаря-радіолога I кваліфікаційної категорії допускається особа, яка знає закони та механізми біологічної дії іонізуючого випромінювання, основи анатомії та фізіології, топографічну анатомію людини в межах, необхідних для проведення променевої терапії та радіонуклідних досліджень. Орієнтується в сучасній фаховій літературі та методах її узагальнення, володіє інтернет-технологіями в обсязі, достатньому, щоб якісно виконувати посадові обов’язки.

✅✅✅Семінари та вебінари для медиків

Кваліфікація лікаря-радіолога

Щоб займати посаду лікаря-радіолога, фахівець повинен мати:

 • вищу освіту другого (магістерського) рівня в галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина»
 • пройдену інтернатуру за спеціальністю «Радіологія-терапія» з наступною спеціалізацією з «Радіології»
 • сертифікат лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) I кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності, а також стаж роботи за фахом понад 7 років

А також виконувати вимоги до безперервного професійного розвиткузміст

Безперервний професійний розвиток медичних сестер у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді