Посадова інструкція лікаря-рентгенолога: скачайте зразок

8 листопада — Міжнародний день радіології та День рентгенолога. Ознайомтеся з вимогами до лікаря-рентгенолога, скачайте зразок його посадової інструкції та використовуйте в роботі ЗОЗ

Лікар-рентгенолог — це професіонал, що проводить рентгенівське обстеження органів та різних систем органів організму людини, для своєчасного виявлення та діагностики патологічних процесів в організмі на ранній стадії. У роботі лікар-рентгенолог керується загальними правилами радіаційної безпеки, Положенням про рентгенологічне відділення, принципами та правилами медичної етики й деонтології, правилами внутрішнього трудового розпорядку та локальними нормативними актами лікарні, цією посадовою інструкцією, розпорядженнями і дорученнями вищого керівництва. 

✎ Лікар-рентгенолог класифікатор професій  код КП 2229.2 

Семінари та вебінари для медиків

Лікар-рентгенолог — посадова інструкція 

Посадова інструкція лікаря-рентгенолога: скачайте зразок

Скачати

Функціональні обов’язки рентгенолога 

Під час виконання посадових обов’язків лікар-рентгенолог: 

  • аналізує інформацію про захворювання, яку отримує від пацієнтів, із медичних документів, анамнестичних, клінічних та лабораторних даних 
  • визначає показання та відповідно до клінічного завдання застосовує методики рентгенологічного обстеження (комп’ютерного томографічного, магнітно-резонансно-томографічного тощо)
  • складає план рентгенологічного обстеження з огляду на діагностичну ефективність та за наявності показань до його проведення
  • обґрунтовує відмову проводити рентгенологічне дослідження, якщо ризик перевищує користь для пацієнта, фіксує мотивовані відмови в медичній документації, інформує лікаря, який видав направлення 
  • розраховує дозу рентгенівського випромінювання, яку отримав пацієнт під час рентгенологічного обстеження, убезпечує рентгенологічні обстеження 
  • аналізує отримані зображення/результати рентгенологічного обстеження, оформлює висновок із зазначенням нозологічної форми патологічного процесу відповідно до встановленого порядку
  • виявляє та аналізує причини розбіжностей висновків рентгенологічного обстеження з результатами інших діагностичних, клінічних та морфологічних досліджень, обговорює результати аналізу з лікарями інших спеціальностей, членами родини пацієнта 
  • бере участь у клінічних розборах, клініко-рентгенологічних, клініко-патологоанатомічних конференціях тощо

Вимоги до знань лікаря-рентгенолога 

Згідно з посадовою інструкцією лікаря-рентгенолога для успішного виконання посадових обов’язків спеціаліст повинен володіти нормативною базою у медичній галузі, положеннями посадової інструкції. Також від лікаря вимагається мати сучасні знання фізичних основ та біологічного впливу на людину рентгенівського випромінювання, принципів сучасних рентгенодіагностичних апаратів, призначення їхніх складників; норми охорони праці та протипожежної безпеки, знати заходи з ліквідації аварійної ситуації. Окрім того, лікар-рентгенологг має володіти навичками ведення меддокументації. 

Кваліфікація лікаря-рентгенолога 

Щоб займати посаду лікаря-рентгенолога особа, повинна мати вищу освіту другого (магістерського) рівня в галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина», пройти підготовку в інтернатурі за спеціальністю «Радіологія-діагностика» з наступною спеціалізацією «Рентгенологія» та мати сертифікат лікаря-спеціаліста, без вимог до стажу роботи. зміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики