Порядок оформлення листка непрацездатності після проходження хворим медико-соціальної експертної комісії

Так, згідно з п. 4.3 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, за­твердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13.11.2001 № 455 (далі — Інструкція; зі змінами і доповненнями), зареєстрованого в Мін’юсті 04.12.2001 за № 1005/6196, листок непрацездатності (ЛН) закривається днем надходження документів хворого до медико-­соціальної експертної комісії (МСЕК); дата встановлення інвалідності обов’язково вказується в ЛН. Таким чином, після проходження МСЕК і встановлення первинної інвалідності хворий звертається до лікувально-­профілактичного закладу (ЛПЗ), який направив хворого на МСЕК. Лікуючий лікар під контролем завідувача відділення згідно з пп. 5.2.8 Положення про експертизу тимчасової непрацездатності, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 09.04.2008 № 189, зареєстрованого в Мін’юсті 04.07.2008 за № 589/15280, закривають ЛН датою направлення хворого на МСЕК, при цьому у графі «стати до роботи» вказують, з якого числа та місяця встановлено групу інвалідності (наприклад, 21.06.2012 встановлено 1 групу інвалідності). Так, до речі, і закривався ЛН згідно з поясненнями збірника нормативних документів з коментарями «Экспертиза временной нетрудоспособности» під ред. Н. П. Бриць­ко, А. С. Хейфец, 1988 р., гл. 8, п. 4. Але ж є певні неточності, які унеможливлюють закриття ЛН таким чином.

Так, згідно зі спільним наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України «Про затвердження зразка, технічного опису листка непрацездатності та Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності» від 03.11.2004 № 532/274/136-­ос/1406, зареєстрованого в Мін’юсті 17.11.2004 № 1454/10053 (зі змінами і доповненнями), у графі «стати до роботи» вказується тільки дата, коли приступити до роботи, інші записи не передбачені, якщо тільки хворому не продовжено лікування або ж він помер.

Згідно з п. 7 Положення про медико-­соціальну експертизу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 № 1317, комісія МСЕК проводить огляд тимчасово непрацездатної особи, що звернулася для медико-­соціальної експертизи, протягом п’яти робочих днів з дня надходження направлення лікарсько-­консультативної комісії та приймає рішення про наявність чи відсутність інвалідності. Якщо комісія не прийняла рішення про продовження строку тимчасової непрацездатності, ЛН закривається датою проведення огляду.

Таким чином, це можна розуміти як дозвіл на продовження ЛН після повернення хворого з МСЕК до ЛПЗ на кількість днів з дати направлення на МСЕК до дати огляду на МСЕК. В іншому разі розбіжність між датами направлення та огляду хворих на МСЕК трактується як «прогули» за місцем їх роботи. Але ж, з іншого боку, це не збігається з п. 4.3 Інструкції. У зв’язку з вищезазначеним є необхідність надати коментарі до нормативних документів з експертизи тимчасової непрацездатності  щодо порядку закриття ЛН після проходження хворим МСЕК та встановлення йому первинної інвалідності.

Нові вимоги до ліцензування медичної практики