Опікунська рада медзакладу: склад, права, законодавство

UA RU
З'ясуйте, що вирішує опікунська рада медзакладу, як створити раду та хто може входити до її складу. Скачайте наказ про створення опікунської ради та зразок положення про опікунську раду

Права, обов’язки опікунської ради, а також умови її роботи окреслені:

 • у Примірному положенні про опікунську раду при закладі охорони здоров’я, затвердженому наказом МОЗ від 23.07.2014 № 517
 • локальному примірному положенні про опікунську раду при ЗОЗ

Що таке опікунська рада? Опікунська рада при закладі охорони здоров’я — це громадський консультативно-дорадчий орган, створений для сприяння діяльності закладу охорони здоров’я і поліпшення його матеріально-технічної бази, покращення якості та доступності медичних послуг населенню України, реалізації права громадян на участь в управлінні охороною здоров’я.

Положення про опікунську раду при лікарні — зразок

Опікунська рада медзакладу: склад, права, законодавство

Скачати

Як створити опікунську раду

Керівник медзакладу або уповноважений власником медзакладу орган:

 • ухвалює рішення про створення опікунської ради при медзакладі
 • затверджує положення про опікунську раду

NB! Строк повноважень опікунської ради становить три роки (п. 15 розд. ІІІ Примірного положення).

Рішення про

створення опікунської ради

та положення про неї затверджують згідно з наказом керівника закладу охорони здоров’я або уповноваженого органу.

Склад опікунської ради медзакладу

Опікунська рада має сприяти діяльності медзакладу. До її складу входять (за згодою) представники (ст. 24 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»):

 • благодійників
 • громадськості та громадських об’єднань
 • благодійних організацій
 • релігійних організацій
 • органів місцевого самоврядування
 • ЗМІ
 • волонтерів тощо

Склад опікунської ради має становити не більше ніж 15 осіб (п. 2 розділу ІІІ Примірного положення).

Голову опікунської ради обирають із числа членів опікунської ради на її першому засіданні, однак ним не має права бути працівник закладу охорони здоров’я.

За поданням голови опікунської ради з числа її членів обирають заступника голови та секретаря опікунської ради на строк її повноважень. Секретарем можна обирати особу, яка працює у медзакладі (п. 8—11 розд. ІІІ Примірного положення).

✅✅✅ Професійні захворювання лікарів: причини, види, профілактика

Повноваження опікунської ради медзакладу

Примірне положення визначає такі функції опікунської ради:

 • сприяє продуктивності та ефективності функціонування медзакладу через участь у оптимізації роботи закладу
 • бере участь у створенні плану та здійснює заходи із залучення додаткових ресурсів для реалізації цільових потреб медзакладу та обслуговуваного населення
 • бере участь у залученні фінансів, що будуть отримані як благодійна допомога та як інші, не заборонені законом, ресурси
 • здійснює суспільний нагляд за використанням благодійних коштів, а також інших фінансів, залучення яких не заборонено вітчизняним законом
 • надає потенційним меценатам правдивих та аргументованих даних щодо закупівлі медичного устаткування, лікарських засобів, потребу у яких має ЗОЗ
 • встановлює та підтримує взаємовигідні відносини медзакладу з відповідними установами, в тому числі закордонними, та сприяє організації заходів з обміну досвідом
 • інформує населення щодо діяльності ЗОЗ та щодо власного функціонування
 • представляє інтереси та захищає права пацієнтів та працівників медзакладу згідно із вітчизняним законодавством
 • виконує інші завдання, пов’язані з розвитком громадянського суспільства, забезпеченням права на охорону здоров’я та розвитком сфери охорони здоров’я, що мають важливе суспільне значення
NB! Ці функції не загальнообов’язкові, оскільки положення про раду — примірне, а тому має рекомендаційний характер.

За необхідності опікунська рада медзакладу може виконувати й інші функції.зміст

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді