Посадова інструкція сімейного лікаря: оновлений зразок

UA RU
Автор

Медична справа

Експертна редакція порталу
Скачайте посадову інструкцію сімейного лікаря — лікаря загальної практики, оновлену відповідно до ДСТУ 4163:2020

⚡ Електронні медвисновки: ситуації та рішення

Посада лікаря загальної практики — сімейного лікаря вищої кваліфікаційної категорії належить до посад професіоналів у галузі лікувальної справи амбулаторії загальної практики — сімейної медицини.

✎ Лікар загальної практики — сімейний лікар: Класифікатор професій. Код КП — 2221.2.

Основна мета роботи цього фахівця — забезпечити населення первинною медичною допомогою, зокрема й невідкладною.

Сімейний лікар підписує декларацію/договір про вибір лікаря з пацієнтом відповідно до чинного законодавства, що є підставою для отримання лікарем загальної практики — сімейним лікарем вищої кваліфікаційної категорії коштів за обслуговування пацієнта.

 ✅✅✅ Семінари та вебінари для медиків

Обов'язки сімейних лікарів

Типова посадова інструкція сімейного лікаря визначає посадові обов’язки сімейного лікаря та його завдання:

 • Надавати кваліфіковану, у тому числі невідкладну, медичну допомогу в обсязі кваліфікаційної характеристики лікаря зі спеціальності «Загальна практика — сімейна медицина» в умовах амбулаторно-поліклінічного закладу та за місцем проживання пацієнтів
 • За необхідності забезпечувати консультування пацієнтів профільними лікарями-спеціалістами та госпіталізацію хворих
 • Проводити підготовку хворих до госпіталізації та забезпечувати обгрунтоване і своєчасне направлення їх на стаціонарне лікування
 • Використовувати в роботі сучасні методи профілактики, діагностики, лікування та реабілітації хворих при різних захворюваннях
 • Здійснювати профілактичну роботу, направлену на виявлення чинників ризику, ранніх і прихованих форм захворювань, запобігання розвитку захворювань, у тому числі методом вакцинації населення
 • Проводити експертизу тимчасової непрацездатності пацієнтів, за наявності показань направляти їх до лікарської консультативної комісії
 • Забезпечувати консультування населення з медикосоціальних та медикопсихологічних питань, питань планування сім’ї, профілактики ВІЛ/СНІД, а також здорового способу життя
 • Забезпечувати наступність у роботі з лікарями поліклініки та стаціонару з обов’язковим використанням клінічних протоколів
 • Проводити обов’язкові медичні огляди населення на туберкульоз, онкозахворювання, венеричні захворювання, педикульоз та коросту
 • Проводити аналіз захворюваності та розробляти заходи щодо запобігання захворюваності, інвалідності та смертності серед населення, яке він обслуговує
 • Виконувати інструкції з охорони праці та протипожежного захисту, правила користування апаратурою та обладнанням, профілактики внутрішньолікарняних інфекцій та професійного зараження СНІДом

NB! Якщо пацієнту потрібно пройти додаткові обстеження або отримати консультацію вузького спеціаліста, сімейний лікар виписує пацієнту електронне направлення. Утім, є послуги, для яких направлення не потрібне.  

Також сімейний лікар має право формувати медичні висновки в Реєстрі медичних висновків в ЕСОЗ і видавати електронні лікарняні.

Чи можна відмовитися обслуговувати пацієнта, якщо він не уклав декларації?

Посадова  інструкція лікаря загальної практики

сімейної медицини зразок

 

Посадова інструкція сімейного лікаря - лікаря загальної практики

Скачати

 зміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики