Реєстрація сільської амбулаторії в електронній системі: чи потрібно?

Дізнайтеся, чи повинен головний лікар сільської лікарської амбулаторії реєструвати заклад і себе в електронній системі. Які аспекти роботи з електронною системою залежать від організаційно-правової форми закладу та його юридичного статусу?

Усе залежить від організаційно-правової форми амбулаторії та медичного об’єднання. 

Сільська лікарська амбулаторія — підрозділ лікувально-профілактичної служби центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (далі — ЦПМСД), що забезпечує надання прикріпленому населенню первинної медичної допомоги.

Надавачі медичних послуг — заклади охорони здоров’я усіх форм власності та фізичні особи — підприємці, які одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та уклали договір про медичне обслуговування населення з головними розпорядниками бюджетних коштів (п. 4 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» від 19.10.2017 № 2168-VIII).

Керівник надавача медичних послуг, як-от головний лікар сільської лікарської амбулаторії, має зареєструвати в електронній системі охорони здоров’я медичний заклад, яким він керує. Порядок реєстрації регулює Регламент функціонування електронної системи охорони здоров’я в межах реалізації тестування компонентів електронної системи обміну медичною інформацією, необхідних для запуску нової моделі фінансування на первинному рівні надання медичної допомоги, затверджений наказом виконавчого директора Transperency International Україна від 30.11.2017 № 33 (далі — Регламент).

Головний лікар може покласти обов’язки вносити інформацію до електронної системи охорони здоров’я на головного бухгалтера, керівника відділу кадрів тощо. Уповноважена особа має вносити дані про лікарів загальної практики — сімейних лікарів, лікарів-терапевтів (лікарів внутрішньої медицини), лікарів-педіатрів, які перебувають у трудових відносинах із надавачем медичних послуг, та пацієнтів.
Організаційно-правова форма територіальних медичних об’єднань також може бути різною. Якщо сільська лікарська амбулаторія — структурний підрозділ територіального медичного об’єднання, без статусу юридичної особи, реєструвати її в електронній системі має керівник такого об’єднання.

Нові вимоги до ліцензування медичної практики