Визначення тарифного розряду сімейним лікарям

Визначення тарифного розряду сімейним лікарям

Згідно з пунктом 1.5 Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених наказом Мінпраці та МОЗ від 05.10.2005 № 308/519 (далі — Умови № 308/519) розміри посадових окладів (тарифних ставок) визначаються за тарифними розрядами Єдиної тарифної сітки, які встановлюються професіоналам, фахівцям залежно від наявної кваліфікаційної категорії, робітникам — кваліфікаційного розряду у межах діапазону, визначеного для цих посад (професій) Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників.

Зокрема, розміри посадових окладів лікарів визначаються за тарифними розрядами Єдиної тарифної сітки, наведеними у підпункті 2.2.5 Умов № 308/519, залежно від наявної кваліфікаційної категорії.

Тарифні розряди лікарів загальної практики — сімейних лікарів зазначено у пункті 1 Схеми тарифних розрядів посад лікарів, а тарифні розряди посад лікарів-­інтернів та лікарів­-стажистів хірургічного профілю — у пункті 2 Схеми (пп. 2.2.5 Умов № 308/519).

Слід зазначити, що дія підпункту 2.2.5 Умов № 308/519 поширюється на посади лікарів­-інтернів та лікарів-­стажистів всіх лікарських спеціальностей, перерахованих у пункті 1 Схеми тарифних розрядів посад лікарів. Тобто лікарю­-інтерну та лікарю-­стажисту загальної практики — сімейним лікарям посадовий оклад встановлюється за 10­м тарифним розрядом Єдиної тарифної сітки.

Нові вимоги до ліцензування медичної практики