Радіаційна безпека при проведенні рентгенологічних досліджень в стоматології: новації у вимогах

Нормативні документи дозволяють розташовувати стоматологічні кабінети в житлових приміщеннях. Проте які заходи радіаційної безпеки потрібно вживати в разі дентальних рентгенологічних досліджень?

Зовсім недавно до наказу № 1126 від 22.09.2017 року  «Про внесення змін до Державних санітарних правил і норм "Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур" були внесені суттєві доповнення. Найбільше нововведень внесли в пункт 8 гігієнічних вимог щодо облаштування та експлуатації рентгенкабінетів. Цим наказом передбачена можливість функціонування дентальних рентгенологічних установок в приміщеннях, розташованих в житлових будівлях. Саме тому радіаційна безпека при проведенні рентгенологічних досліджень в таких стоматологічних кабінетах має виходити на перший план.

Контроль за рівнем випромінювання та безпечністю рентгенівських установок для мешканців суміжних приміщень та самих медичних працівників покладений на адміністрацію стоматкабінетів.

Радіаційна безпека при проведенні рентгенологічних досліджень в стоматології: новації у вимогахЧитайте: "План роботи комісії з інфекційного контролю за туберкульозом"

Умови розташування стоматкабінетів у житлових будинках

Нормативні документи дозволяють розташовувати стоматологічні кабінети, обладнані рентгенівськими апаратами, в житлових будинках та громадських закладах за умови дотримання вимог до:

 • приміщень;
 • рентгенустановок;
 • дозиметричного контролю.

Якщо в стоматологічному кабінеті використовують рентгенівські дентальні апарати, адміністрація таких кабінетів при проведенні дентальних рентгенологічних досліджень повинна забезпечити належний рівень радіаційної безпека.

№ п/п

Критерій

Вимоги

1

Розташування

При розташуванні рентгенівського апарату в старому житловому будинку слід зважити на товщину перекриття між поверхами та матеріал, з якого це перекриття зроблене. При необхідності, слід розглянути можливість виготовлення спеціального захисного екрану на стелю чи підлогу (залежно від розміщення стоматкабінету відносно житлових приміщень).

2

Площі окремих приміщень

Площа приміщення, в якому знаходиться робоче місце оператора, має складати не менше 4 м2; площа фотолабораторії - 4 м2. Площа приміщення, в якому знаходиться робоче місце оператора ортопантомографа (плівкового та цифрового) чи конусно-променевого комп'ютерного томографа, має складати не менше 6 м2.

3

Технічні характеристики дентального рентгенівського апарату

Величина напруги на рентгентрубку (60-90кВ).

Анодний струм рентгентрубки має бути в межах від 1,0 до 10 мА.

4

Напрямок первинного променя

Промінь не повинен скеровуватись в бік незахищених поверхонь (вхідних дверей, вікон першого поверху). В разі, якщо такий напрямок променя єдино можливий, ці ділянки обладнують захистом (встановлюють жалюзі).

Крім того, нормативними документами передбачені певні заходи захисту осіб, що знаходяться в житлових приміщеннях, від дії рентгенівського випромінювання дентальних рентгенапаратів. Наказом № 1126 передбачені точки, що використовуються для розрахунку стаціонарного рентгенологічного захисту:

 • на внутрішньому боці суміжних з житловими приміщеннями по горизонталі стін;
 • на рівні підлоги (якщо житлове приміщення знаходиться під рентгенкабінетом);
 • на рівні стелі (якщо житлове приміщення знаходяться над рентгенкабінетом).

Законодавством також визначені вимоги до кабінетів, в яких використовують ортопантомографи (плівкові та цифрові) та конусно-променеві комп'ютерні томографи з високочутливим приймачем.  Заради радіаційної безпеки кількість досліджень, проведених протягом тижня, має складати не більше 50.

Радіаційна безпека при проведенні рентгенологічних досліджень в стоматології: новації у вимогахЧитайте: "План роботи комісії з інфекційного контролю за туберкульозом"

Захист персоналу від впливу рентгенівського випромінювання

Обладнуючи рентгенкабінет в стоматологічному закладі, важливо передбачити  захист персоналу від шкідливого впливу рентгенівського випромінювання:

 • можливість перебування персоналу поза межами приміщення, в якому здійснюють рентгенівське дослідження під час його проведення;
 • обладнання робочого місця оператора захисними ширмами, захисними кабінами (в цьому разі для персоналу можна не облаштовувати окреме приміщення);
 • можливість розташувати вимикач для рентгенівської трубки поза межами приміщення на відстані від 2,5 метрів від трубки;
 • в разі потреби пацієнт сам може тримати плівку, або ж застосовують спеціальні тримачі з довгою ручкою;
 • утримувати пацієнта під час проведення процедури (наприклад, дитину) має хтось з родичів чи добровольців, зтакож можна використовувати фіксуючі пристрої.

Крім того, адміністрація закладу повинна забезпечити належний рівень радіаційної безпеки при проведенні рентгенологічних досліджень в стоматологічних кабінетах. Для цього всі медичні працівники проводять індивідуальний дозиметричний контроль. Щоб утримувати рівень річних цифр опромінення в межах 1 мЗв, адміністрація встановлює поріг навантаження для дентального рентгенологічного апарату протягом одного тижня в межах 100 знімків.зміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики