Наказ МОЗ «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 23 липня 2002 року № 280» від 21.02.2013 № 150

Наказ МОЗ від 21.02.2013 № 150
Зміст статті:

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

21 лютого 2013 року                                                               № 150

Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 23 липня 2002 року № 280

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 квітня 2013 року за № 662/23194

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 травня 2012 року № 456 «Деякі питання використання бланків цінних паперів, документів суворої звітності, господарська діяльність з виготовлення яких підлягає ліцензуванню»

НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 23 липня 2002 року № 280 «Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 серпня 2002 року за № 639/6927 (далі — Наказ № 280), такі зміни:

доповнити пункт 1 цього наказу трьома новими абзацами такого змісту:

«Форму первинної облікової документації № 1­ОМК «Особиста медична книжка» та Інструкцію щодо її заповнення (додаються).

Форму первинної облікової документації № 140­4/о «Журнал комісії медичного огляду осіб з визначенням спроможності займатися відповідним видом діяльності за станом здоров’я» та Інструкцію щодо її заповнення (додаються).

Форму первинної облікової документації № 140­5/о «Медична карта огляду осіб для визначення спроможності займатися відповідним видом діяльності за станом здоров’я» та Інструкцію щодо її заповнення (додаються)»;

внести зміни до Правил проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб, затверджених Наказом № 280, виклавши їх у новій редакції, що додаються.

2. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити проведення попередніх та періодичних медичних оглядів населення відповідно до вимог, затверджених цим наказом.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров’я України від 11 березня 1998 року № 66 «Про затвердження форми первинного обліку № 1­ОМК та Інструкції щодо порядку її ведення», зареєстрований у Міністерстві юстиції 26 березня 1998 року за № 210/2650.

4. Директору Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги М. Хобзею забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра О. Толстанова.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр                                                                                                                                   Р. Богатирьова

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
21.02.2013 № 150

Найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого належить заклад охорони здоров’я

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Форма первинної облікової

документації

№ 1­ОМК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

Найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу охорони здоров’я, де заповнюється форма

Код за ЄДРПОУ

ОСОБИСТА

МЕДИЧНА КНИЖКА

Прізвище ________________________________________________________

Ім’я ______________________________________________________________

По батькові _______________________________________________________

1. _____________________________________________
 (найменування суб’єкта господарювання)

 2. Протипоказання відсутні для виконання обов’язків _______________________________
                                                                                                          (назва професії)

    _____________________________________________________
(характер виконуваних робіт)

3. Дата наступного медичного огляду «                 »                                                                              року.

4. Найменування закладу охорони здоров’я, який проводив медичний огляд         _______________________

5. Дата проведення медичного огляду «                »                                                                              року.

М. П.

Керівник закладу
охорони здоров’я                                                                                                           

                                                                              (підпис)                                                                                              (П. І. Б.)

 

 

Директор Департаменту реформ
та розвитку медичної допомоги                                                                                                                                    М. Хобзей

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
21.02.2013 № 150

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23.04.2013
за № 662/23194

Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації № 1­ОМК «Особиста медична книжка»

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації «Особиста медична книжка» № 1­ОМК (далі — форма № 1­ОМК).

2. Форма № 1­ОМК видається особі у разі відсутності протипоказань для зайняття відповідним видом діяльності.

3. Форма № 1­ОМК заповнюється посадовою особою медичної комісії закладу охорони здоров’я.

4. На титульній сторінці форми № 1­ОМК зазначаються прізвище, ім’я та по батькові оглянутої особи.

4.1. У пункті 1 зазначається повне найменування суб’єкта господарювання, де працює оглянута особа.

4.2. У пункті 2 вписуються назва професії та характер виконуваних робіт відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 року № 559 «Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок».

4.3. У пункті 3 проставляються число, місяць, рік наступного медичного огляду.

4.4. У пункті 4 зазначається повне найменування закладу охорони здоров’я, де проводився медичний огляд.

4.5. У пункті 5 проставляються число, місяць, рік проведення медичного огляду.

4.6. Форма № 1­ОМК підписується керівником та засвідчується печаткою закладу охорони здоров’я.

 

Директор Департаменту реформ
та розвитку медичної допомоги                                                                                             М. Хобзей

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
21.02.2013 № 150

Найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого належить заклад охорони здоров’я

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Форма первинної облікової

документації

№ 140­4/о

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

Найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу охорони здоров’я, де заповнюється форма

Код за ЄДРПОУ

Журнал комісії медичного огляду осіб з визначенням спроможності займатися відповідним видом діяльності за станом здоров’я


з/п

Дата звернення

Прізвище, ім’я, по батькові особи

Професія особи

Медичний огляд (попередній, періодичний)

Висновок голови комісії

Дата наступного огляду

Серія та номер особистої медичної книжки

Дата видачі

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Директор Департаменту реформ
та розвитку медичної допомоги                                                                           М. Хобзей

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
21.02.2013 № 150

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23.04.2013
за № 663/23195

Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової
документації № 140­4/о «Журнал комісії медичного огляду осіб
з визначенням спроможності займатися відповідним видом діяльності
за станом здоров’я» 

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації № 140­4/о «Журнал комісії медичного огляду осіб з визначенням спроможності займатися відповідним видом діяльності за станом здоров’я» (далі — форма № 140­4/о).

2. Форма № 140­4/о заповнюється посадовою особою медичної комісії закладу охорони здоров’я.

3. У графі 1 вказується порядковий номер.

4. У графі 2 зазначається дата звернення особи.

5. У графі 3 зазначаються прізвище, ім’я та по батькові особи.

6. У графі 4 вказується професія особи, яка підлягає медичному огляду.

7. У графі 5 зазначається вид медичного огляду (попередній або періодичний).

8. У графі 6 зазначається висновок голови комісії. Висновок має чітко визначити придатність або непридатність особи займатися відповідним видом діяльності.

9. У графі 7 вказується дата наступного огляду.

10. У графі 8 зазначаються серія та номер особистої медичної книжки.

11. У графі 9 вказується дата видачі висновку.

12. Строк зберігання форми № 140­4/о — 25 років.

Директор Департаменту реформ
та розвитку медичної допомоги                                                                                          М. Хобзей

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
21.02.2013 № 150

Найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого належить заклад охорони здоров’я

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Форма первинної облікової

документації

№ 140­5/о

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

Найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу охорони здоров’я, де заповнюється форма

Код за ЄДРПОУ

Медична карта
огляду осіб для визначення спроможності
займатися відповідним видом діяльності
за станом здоров’я

Прізвище ________________________________________________________________________

Ім’я, по батькові _________________________________________________________________

Рік народження__________________________________________________________________

Місце проживання ________________________________________________________________

Професія, посада ________________________________________________________________

Професія, посада, категорія працюючих_____________________________________________

згідно з наказом МОЗ України від 23 липня 2002 року № 280 ____________________________

Черговий медичний огляд призначено на
«            »                                          20           року

  

2­а сторінка

Дата

Лікарі

Висновок

Підпис

Терапевт

Дерматовенеролог

Отоларинголог

Стоматолог

Інші спеціалісти

  

3­я сторінка

Дата

Обстеження

Результати

Підпис

Флюорографія (інші методи обстеження на туберкульоз легень)

Крові: на сифіліс

  на вірусні гепатити

  на СНІД

Інші за показанням

Бактеріоскопічні дослідження

На гонорею

На трихомоніаз, хламідіоз

На патогенний стафілокок

Інші за показанням

Бактеріологічні дослідження

На гонорею

На кишкові інфекції

На патогенний стафілокок

Інші за показаннями

Висновок голови комісії                

                                                                                                                                                                                          

                                                                        (П. І. Б.)                                                                                          (підпис)

 

Директор Департаменту реформ
та розвитку медичної допомоги                                                            М. Хобзей

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
21.02.2013 № 150

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23.04.2013
за № 664/23196

Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації № 140­5/о «Медична карта огляду осіб для визначення спроможності займатися відповідним видом діяльності за станом здоров’я»

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації № 140­5/о «Медична карта огляду осіб для визначення спроможності займатися відповідним видом діяльності за станом здоров’я» (далі — форма № 140­5/о).

2. Форма № 140­5/о реєструється у Журналі комісії медичного огляду осіб з визначенням спроможності займатися відповідним видом діяльності за станом здоров’я (форма № 140­4/о), затвердженому наказом МОЗ України від 21 лютого 2013 року № 150.

3. Дані про особу форми № 140­5/о заповнюються посадовою особою медичної комісії закладу охорони здоров’я, що проводить медичний огляд. Прізвище, ім’я та по батькові особи зазначаються повністю згідно з документом, що посвідчує особу.

4. Друга сторінка форми № 140­5/о заповнюється лікарями медичної комісії щодо спроможності займатися відповідним видом діяльності за станом здоров’я.

5. На третій сторінці форми № 140­5/о зазначаються результати проведених досліджень та обстежень.

6. Форма № 140­5/о підписується головою медичної комісії.

7. Строк зберігання форми № 140­5/о — 25 років.

 

Директор Департаменту реформ
та розвитку медичної допомоги                                                                                        М. Хобзей

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
23.07.2002 № 280
(у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України
від 21.02.2013 № 150)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23.04.2013
за № 665/23197

Правила проведення обов’язкових профілактичних
медичних оглядів працівників окремих професій,
виробництв та організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб

1. Ці Правила визначають механізм проведення обов’язкових попередніх та періодичних профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб, та видачі їм особистих медичних книжок.

2. Метою проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів є запобігання розповсюдженню інфекційних та небезпечних захворювань, динамічне спостереження за станом здоров’я працюючого населення.

3. Попередньому (при прийнятті на роботу), періодичному профілактичному медичним оглядам підлягають працівники професій, визначених Переліком професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 року № 559.

4. Позачерговому медичному огляду підлягають працівники, стан здоров’я яких викликає занепокоєння і може негативно вплинути на оточуючих, у таких випадках:

за бажанням працівника у разі погіршення стану здоров’я (якщо це загрожує безпеці громадян, працівник повинен вжити відповідних заходів для попередження розповсюдження захворювання);

у разі виявлення інфекційних захворювань та/або бактеріоносійства;

у разі погіршення епідемічної ситуації.

5. Медичні огляди проводяться закладами охорони здоров’я, які мають ліцензію на медичну практику та акредитаційний сертифікат. Перелік закладів охорони здоров’я, які за заявницьким принципом мають право проводити обов’язкові профілактичні медичні огляди, затверджується відповідно наказом Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

6. Обов’язковий профілактичний медичний огляд включає в себе: загальне обстеження лікарями­спеціалістами (лікар­терапевт, лікар­дерматовенеролог, лікар­отоларинголог, лікар­стоматолог та інші спеціалісти (за потреби), лабораторне і функціональне обстеження згідно з Переліком необхідних обстежень лікарів­спеціалістів, видів клінічних, лабораторних та інших досліджень, що необхідні для проведення обов’язкових медичних оглядів, та періодичність їх проведення, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23 липня 2002 року № 280, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08 вересня 2002 року за № 639/6927.

В окремих випадках для уточнення діагнозу особі призначають індивідуальні додаткові обстеження.

7. Для проведення медичного огляду особа подає документ, що посвідчує особу, та фотокартку розміром 3 ´ 4 см.

8. У разі виявлення інфекційних та/або небезпечних захворювань, встановлених у Переліку протипоказань для роботи за професіями, визначеними у Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України
від 23 липня 2002 року № 280, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 08 серпня 2002 року за № 639/6927, заклад охорони здоров’я повинен протягом 24 годин поінформувати територіальний орган Державної санітарно­епідеміологічної служби України відповідної адміністративно­територіальної одиниці за місцем проживання (або за місцем роботи) працівника та направити його на лікування.

9. Після проведеного лікування особа повинна подати до закладу охорони здоров’я, який проводив медичний огляд, та до відповідного територіального органу Державної санітарно­епідеміологічної служби України форму первинної облікової документації
№ 027/о «Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого», затверджену наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974.

10. Після закінчення лікування у разі відсутності протипоказань для зайняття відповідним видом діяльності заклад охорони здоров’я видає працівнику форму № 1­ОМК «Особиста медична книжка» (далі — форма № 1­ОМК), затверджену наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 лютого 2013 року № 150.

11. Дублікат форми № 1­ОМК видається упродовж строку її дії за зверненням працівника без проведення додаткового медичного огляду.

12. У разі незгоди працівника з результатами медичного огляду він може оскаржити рішення в судовому порядку.

 

Директор Департаменту реформ
та розвитку медичної допомоги                                                                                                                    М. Хобзейзміст

Як створити наглядову раду ЗОЗ: алгоритм дій від розробників постанови

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді