Перевірки в медзакладі: права ревізора та план дій

Дізнайтеся, що має право вимагати від керівника посадова особа-перевіряльник, як подавати документи на перевірку та загалом підготуватися до контролю.

Права та обов’язки посадових осіб

Посадові особи Державної аудиторської служби України під час проведення ревізій мають дотримуватися норм:

 • Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 26.01.1993 № 2939­XII (далі — Закон № 2939);
 • Порядку проведення інспектування Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами, затвердженого постановою КМУ від 20.04.2006 № 550 (далі — Порядок № 550).

  Аби керівнику установи та головному бухгалтеру впевнено почуватися під час проведення ревізій, радимо ознайомитися з правами та обов’язками ревізорів, наведеними у зазначених документах. Це допоможе захиститися від незаконних дій ревізорів, якщо такі матимуть місце.

Зразки планів на 2020-й: скачайте

Зазвичай ревізори під час ревізій безпідставно просять посадових осіб установи:

 • дозволити винести за межі установи оригінали первинних фінансово­господарських та бухгалтерських документів без рішення суду;
 • обрахувати суми встановлених ревізією порушень;
 • складати та заповнювати таблиці, які є додатками до актів ревізії, з сумами отриманого установою фінансування та проведених касових видатків тощо.

І бухгалтер, аби коректно відмовити ревізору та запобігти конфліктним ситуаціям, має запитати, яким нормативним документом передбачено, приміром, вилучення оригіналів первинних фінансово­господарських та бухгалтерських документів без рішення суду.

У такій ситуації ревізор зрозуміє, що має справу з обізнаним бухгалтером, який добре орієнтується в законодавстві, і надалі не перевищуватиме надані йому повноваження.

Не варто також забувати, що дії або бездіяльність посадових осіб органу державного фінансового контролю можуть бути оскаржені в судовому або адміністративному порядку (ст. 13 Закону № 2939).

Перевірки в медзакладі: права ревізора та план дійЧитайте: "Санепідрежим у хірургічному відділенні: вимоги до приміщень та працівників"

План дій під час ревізій

Посадові особи установи мають бути ознайомлені з алгоритмом дій у разі проведення в установі ревізії. Вони повинні:

 • перевірити обгрунтованість візиту ревізора і наявність всіх необхідних документів;
 • надати ревізору Журнал реєстрації перевірок для запов­нення;
 • надати ревізору окрему кімнату (бажано подалі від приймальні керівника закладу та бухгалтерії, де він зможе отримати багато додаткової інформації про роботу установи);
 • передавати ревізору документи за описом.
Аби не допустити непорозумінь у спілкуванні з ревізором і зняти відповідальність з бухгалтера та інших посадових осіб установи за збереження документів, радимо видати наказ по установі, який регламентуватиме порядок дії посадових осіб установи під час проведення ревізій органами державного фінансового контролю в установі та особливості документообігу (далі — Наказ).

Обумовити в Наказі, приміром, що ревізори мають надавати щоденно заявку з переліком документів, які їм мають надати для ревізії. Видаєте документи ревізорам — робіть опис та нумеруйте документи. Зразок Наказу наведено в Додатку.

Найкраще видавати документи вранці, а забирати ввечері. Документи надавайте на руки ревізору  тільки під його підпис. У кінці дня під підпис приймайте документи назад, а зранку видавайте за наступною письмовою заявкою чергову партію документів.

І так щодня — аж до закінчення ревізії. По­перше, так уникаєте ризику втратити документи. І бухгалтери не перейматимуться проблемою, чи не виніс бува ревізор за межі установи документи без дозволу (якщо, приміром, не встигає перевірити певні питання в робочий час чи бажає порадитися з більш кваліфікованими фахівцями). По­друге, після ревізії установа матиме письмове підтвердження, які документи перевірялися.

Перевірки в медзакладі: права ревізора та план дійЧитайте: "Газовая стерилизация — краткий гид по процедуре"

Практика проведення ревізій показує, що за відсутності Наказу посадові особи установи на вимогу ревізора надають у перший день ревізії всі бухгалтерські документи за увесь період, який підлягає ревізії. А це може бути і рік, і два, і п’ять років. Окрім того, дозволяють виносити документи за межі установи аж до закінчення ревізії. Звичайно, це зручно ревізорам, а бухгалтеру за певних обставин може завдати неприємностей та збільшити кількість виявлених порушень.

Тож радимо посадовим особам установи документально і юридично підготуватися до ревізій, критично та обмірковано ставитися до вимог ревізорів і в разі необхідності завжди бути готовими себе захистити.зміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики