Форма № 10: Звіт про захворювання осіб з розладами психіки та поведінки за 20__ рік

Читайте, як заповнювати річний Звіт про захворювання осіб з розладами психіки, а також скачайте бланк форми № 10.

Форма медичної документації № 10 «Звіт про захворювання осіб з розладами психіки та поведінки»  відображає основні статистичні показники стану психічного здоров’я та динаміку захворюваності на розлади психіки та поведінки серед населення. Крім аналізу поширення хвороб серед різних вікових груп обох статей, документ допомагає оцінити діяльність психіатричної служби.

Форма № 10: Звіт про захворювання осіб з розладами психіки та поведінки за 20__ рікЧитайте: "Списание лекарственных средств: документация, материальная ответственность"

Звіт про захворювання осіб з розладами психіки та поведінки заповнюють відповідно до інструкції, розробленої Міністерством охорони здоров’я України. До медичної форми вносять інформацію про пацієнтів з розладами психіки та поведінки, що мешкають в районі обслуговування закладу охорони здоров’я. Документ містить дані про хворих з розладами психіки та поведінки та інформацію про діяльність медичного закладу, де надають допомогу цим хворим. Не долучають до звіту дані про осіб з розладами психіки та поведінки діагноз яких не був підтверджений в умовах психіатричного стаціонару.

Скачайте бланк форми 10 "Звіт про захворювання осіб з розладами психіки та поведінки"

Клікніть на зображення

Форма № 10: Звіт про захворювання осіб з розладами психіки та поведінки за 20__ рік

Головні принципи заповнення форми № 10

Інформацію до форми № 10 вносять на підставі інших медичних статистичних форм.

№ п/п

Назва та номер медичної форми

Номер та дата прийняття наказу МОЗ України, яким вона затверджена

1

N 025/о "Медична карта амбулаторного хворого"

N 302 від 27.12.99

2

N 030-1/о "Контрольна карта диспансерного нагляду за хворим на розлади психіки та особою, яка має розлади психіки внаслідок уживання психоактивних речовин"

N 302 від 27.12.99

3

N 030-2/о "Статистичний талон на хворого, який знятий з диспансерного нагляду психоневрологічного/наркологічного закладу"

N 302 від 27.12.99

4

N 066-1/о "Статистична карта хворого, який вибув із психіатричного (наркологічного) стаціонару"

N 184 від 26.07.99

5

N 039/о "Відомість обліку відвідувань у поліклініці (амбулаторії), диспансері, консультації, удома"

27.12.99 від N 302

6

N 122-1/о "Протокол обов'язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів"

N 12 17.01.2002

7

N 122-3/о "Журнал реєстрації виданих (отриманих) бланків медичних довідок про проходження обов'язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів"

N 12 від 17.01.2002

8

N 036/о "Журнал реєстрації листків непрацездатності"

N 369 від 29.12.2000

Форма № 10: Звіт про захворювання осіб з розладами психіки та поведінки за 20__ рікЧитайте: "Техника проведения пробы Манту — пошаговый алгоритм"

Дані стосовно хворих прописують в формі № 10 згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб Х перегляду. Всю інформацію групують за принципами:

 • синдромо-нозологічним;
 • статтю хворих;
 • віком хворих;
 • місцем проживання.

Звіт містить інформацію стосовно категорій пацієнтів:

 • осіб, яким психіатрична допомога надається в амбулаторних умовах (включаючи пацієнтів, які отримують амбулаторну допомогу примусово за рішенням суду);
 • осіб, які мешкають у будинках інвалідів загального типу, інтернатах для осіб з розладами психіки та поведінки, школах-інтернатах (для дітей від 0 до 17 років);
 • осіб, які отримали консультацію психіатра в амбулаторних умовах чи викликали лікаря-психіатра додому більше одного разу на рік;
 • осіб, яким встановлена інвалідність через розлади психіки та поведінки;
 • осіб, що перебувають на стаціонарному лікуванні в психіатричних стаціонарах (  і на денному стаціонарі);
 • осіб, що працювали в лікувально-трудових майстернях.

Форма № 10: Звіт про захворювання осіб з розладами психіки та поведінки за 20__ рікЧитайте: "Устав государственного бюджетного учреждения здравоохранения"

 Не включають до форми № 10 інформацію стосовно осіб:

 • які хоч і звернулись за психіатричною допомогою до лікувального закладу, проте вже знаходяться на диспансерному нагляді в закладі іншого підпорядкування;
 • осіб, судово-медична експертиза яких ще не завершена;
 • осіб, що перебувають під наглядом лікаря, проте не оглядались ним протягом поточного року також не долучають до звітної форми.


зміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики