Помилки лікарів в атестаційному звіті і складанні довідки ПАЦ

У атестаційних звітах лікарів із року в рік трапляються ті ж самі помилки, в документах з підприємств - ті ж самі неточності. Дізнайтеся, що саме ви можете покращити у зібраній документації для атестації!
Ваш безплатний доступ до курсів підвищення кваліфікації
Структура атестаційного звіту лікаряПідготуйтеся до атестації бездоганно

Для оцінювання професійного рівня працівників, складності виконуваних ними робіт та їх відповідності кваліфікаційним вимогам і посадовим обов’язкам в Україні проводять атестацію лікарів. Атестація лікарів спрямована вдосконалювати діяльність закладів охорони здоров’я усіх форм власності у наданні медичної допомоги населенню.

Як набрати бали до атестації 2020

Довідку про відповідну кількість балів та звіт лікаря про професійну діяльність за останні 3 роки затверджує керівник закладу охорони здоров’я. На жаль, не завжди лікарі відповідально ставляться до складання цих документів. Перевірка керівником довідки про відповідну кількість балів та звіту лікаря потребує багато часу, а іноді — консультування із вузькопрофільними фахівцями, щоб виправити фактичні помилки та уточнити дані.

Типові помилки лікарів у роботі з передатестаційною комісією

Етапи підготовки до атестації

Поширені помилки та порушення

Приклади з практики

Під час складання звіту про свою професійну діяльність

Посилання на накази Міністерства охорони здоров’я та регіонального департаменту охорони здоров’я територіальної державної адміністрації, які вже втратили чинність

Відсутність оцінювання величини показника, відсутність порівняння його у динаміці з іншими об’єктами та групами спостереження, невстановлення взаємозв’язку між показниками

Лікар зазначає, що він прийняв певну кількість пацієнтів на амбулаторному прийомі, але це не є показником роботи. Необхідно розрахувати кількість пацієнтів на певну кількість населення, порівняти отриманий показник із минулорічним показником, показником по району, області, проаналізувати, від яких чинників залежить збільшення або зменшення показника

Неврахування всіх даних під час написання висновків та пропозицій щодо поліпшення роботи

Лікар зазначає, що знизився рівень первинної захворюваності на гіпертонічну хворобу, та оцінює це як поліпшення своєї роботи, але необхідно звернути увагу на рівень захворюваності на інсульти та інфаркти. Якщо рівень захворюваності на інсульти зростає,

а рівень захворюваності на гіпертонічну хворобу знижується, це свідчить про недоліки у виявленні та диспансерному спостереженні за хворими на гіпертонічну хворобу

Недостатнє володіння матеріалом, вказаним у списку літератури

Іноді при опитуванні лікарі не можуть переказати зміст статей або монографій, які вказують в переліку опрацьованої літератури, вказують видання двадцятирічної давнини

Під час звернення до комісії для складання довідки на ПАЦ про набрану кількість балів

Відсутність оригіналу статті, яку написав лікар, чи ксерокопії цієї статті

Відсутність у довідках із підприємств та загальноосвітніх закладів, де лікар проводив зустрічі з населенням або прочитав лекцію, кількості присутніх осіб та складу аудиторії

Орфографічні помилки у довідках із підприємств та загальноосвітніх закладів, зокрема, помилки у написанні ПІБ лікаря, спеціальності, посади

Помилкове оцінювання лікарем своєї діяльності

Лікар, який має сертифікат про участь у регіональній науково-­практичній конференції, іноді переконаний, що набрана кількість балів дорівнює 2,0, хоча насправді за участь у науково-­практичній конференції без доповіді відновідно до Наказу № 484 лікарю нараховують лише 0,2 бала (п. 9 дод. 2 позначений зірочкою — уточнено, що 2,0 бали лікар набирає у разі участі в 10 регіональних науково-­практичних конференціях, а за одну може набрати лише 0,2 бала)зміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики