Організація роботи ЛКК

717
Автор

Шмельова Маргаріта

консультант із питань експертизи тимчасової втрати працездатності

Запитання

Як організувати роботу ЛКК: склад, графік засідань, документація

Відповідь

Чи є вимоги до персонального складу лікарсько-консультативної комісії? Чи вводити до штатного розпису окремі посади для членів комісії? Із якою періодичністю планувати засідання? Які повноваження вона має?

Лікарсько-консультативну комісію (ЛКК) має право створити як державний, так і приватний заклад охорони здоров’я, який має ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики.

Діяльність ЛКК регулює наказ МОЗ «Про затвердження Порядку організації експертизи тимчасової втрати працездатності» від 09.04.2008 № 189.

Для того щоб організувати роботу ЛКК, керівник закладу охорони здоров’я наказом визначає її склад, план та графік роботи.

До складу входять:

  • голова ЛКК;
  • завідувачі відділень або структурних підрозділів;
  • лікуючі лікарі.

Обов’язки голови ЛКК зазвичай виконує керівник (медичний директор), його заступник або керівник структурного підрозділу. Законодавство не встановлює вимог до голови та членів ЛКК щодо спеціальності, категорії, стажу роботи за фахом. Але зважайте, для того щоб виконувати покладені на голову ЛКК завдання, вищої медичної освіти з подальшою спеціалізацією за фахом замало — потрібен відповідний досвід.

Окремих посад для членів ЛКК у штатному розписі не вводьте. Адже консультативна робота (огляд пацієнтів) належить до посадових обов’язків керівника закладу охорони здоров’я та лікарів, які здійснюють її в робочий час.

Голова і члени ЛКК у роботі керуються стандартами медичних технологій лікувально-діагностичного процесу, протоколами надання медичної допомоги за спеціальностями та Порядком організації експертизи тимчасової втрати працездатності, затвердженим наказом МОЗ від 09.04.2008 № 189, який визначає завдання комісії.

План та графік роботи комісії складайте відповідно до потреб та особливостей режиму роботи закладу. Комісія може діяти постійно у визначені дні чи години, проводити засідання ситуаційно або поєднувати ці варіанти.

ЛКК видає документи, що засвідчують тимчасову непрацездатність особи:

Усі рішення та висновки ЛКК фіксуйте в медичній документації та у формі первинної облікової документації № 035/о «Журнал запису висновків лікарсько-консультаційної комісії», затвердженій наказом МОЗ від 14.02.2012 № 110. Також записуйте в журнал усіх хворих, яких лікарі направляють на ЛКК, незалежно від приводу: продовжити листок непрацездатності, розв’язати питання щодо подальшого лікування, працевлаштування, за рішенням МСЕК тощо.

Висновки комісії завіряють підписами голова та члени ЛКК. Журнал зберігайте протягом трьох років.

Нові вимоги до ліцензування медичної практики

Статті за темою

Усі статті за темою

СОПи для медичних сестер: зразки

Зібрали СОПи для медсестер, які можуть знадобитися в щоденній роботі. Зокрема визначили й ті, що актуальні під час воєнного стану
110963

План роботи лікаря на рік

Скористайтеся порадами щодо розроблення річного плану роботи. Скачайте зразок плану роботи лікаря на рік
11335