Облік медичного кисню в медзакладі

3142
Автор
керівник експертної групи «Експертус Головбух»

Запитання

Лікарня надає допомогу хворим на COVID-19 і закуповує медичний кисень, який оприбутковує на склад. До хворого кисень надходить через систему киснезабезпечення. Яким документом підтвердити факт і об’єм використання медичного кисню? В історії хвороби пацієнта відображається підключення до штучного дихання. Чи правомірно списати кисень під час передання його в експлуатацію?

Відповідь

 

Медичний кисень є складовою запасів медзакладу, облік якого потрібно вести відповідно до вимог НП(С)БО 9 «Запаси». Для обліку руху кисню застосовуйте субрахунок 201 «Сировина й матеріали» (Інструкція до Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств та організацій, затверджена наказом Мінфіну від 30.11.1999 № 291).

Спишіть кисень зі складу і включіть його вартість до витрат відповідно зі споживанням кисню.

NB! Під час списання керуйтесь Методичними рекомендаціями ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров’я, затвердженими наказом МОЗ від 09.09.2014 № 635 (далі — Методрекомендації № 635).

Рух кисню по відділенню покажіть у Журналі обліку відділеннями отриманих і використаних лікарських засобів та медичних виробів (додаток 5 до Методрекомендацій № 635).

Матеріально відповідальні особи складу не пізніше другого числа місяця, наступного за звітним, складають і подають до бухгалтерії Звіт про надходження і відпуск (використання) лікарських засобів та медичних виробів (додаток 6 до Методрекомендацій № 635). Цей звіт — підстава для списання використаного кисню. Інформацію про використаний кисень вносьте за показниками витратоміра або манометра редуктора балона.

✎ Визначення об’єму використаного кисню і залишку в балоні

Об’єм заправленого киснем балона згідно з накладною постачальника — 6000 л.
Місткість балона — 50 л.
Тиск кисню в балоні станом на кінець місяця — 100 атмосфер.

Отже:

  • об’єм кисню = 100 × 50 = 5000 л
  • обсяг списаного кисню за місяць = 6000 – 5000 = 1000 л

Щоб визначити вартість списаного кисню, застосуйте метод оцінки вибуття запасів. Він прописаний у наказі про облікову політику КНП. У бухобліку вартість використаного кисню включіть до витрат записом: Дт 23 «Виробництво» або 91 «Загальновиробничі витрати» — Кт 201. 

Безперервний професійний розвиток медичних сестер у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Статті за темою

Усі статті за темою

Інвентаризація ліків і медвиробів у КНП

З’ясуйте порядок проведення інвентаризації лікарських засобів і медичних виробів у КНП. Хто проводить? Що і як інвентаризувати? Як оформлювати результати інвентаризації медикаментів?
6408

Облік та списання бактерицидних ламп: документи й інструкція

Дізнайтеся, за якими формами обліковувати та списувати бактерицидні лампи, які дані обов’язково вказати в цих документах, як розрахувати показник загального утворення відходів та найвигідніше утилізувати відпрацьовані бактерицидні лампи
14376