МОЗ роз’яснило, як формувати штати в закладах охорони здоров’я

Після втрати чинності наказом МОЗ «Про примірні штатні нормативи закладів охорони здоров'я» від 23.02.2000 № 33 керівники закладів охорони здоров'я отримали більшу автономію в прийнятті рішення щодо формування та затвердження штатних розписів. Це дасть можливість безпосередньо врахувати функції та обсяг медичної допомоги, що надається закладом, та зменшить ризики тиску контролюючих органів на самі заклади.

На цьому наголосило МОЗ в своєму роз’ясненні і нагадало основні вимоги, яких тепер слід дотримати під час формування штатного розпису закладу охорони здоров’я.

1. Штатний розпис закладу охорони здоров'я визначає його керівник і за його поданням затверджує головний розпорядник бюджетних коштів.

2. До штатного розпису не можна вводити посади таких найменувань, що не передбачені Національним класифікатором професій України ДК 003:2010, затвердженим наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 № 327, діючими номенклатурами лікарських посад та посад молодших спеціалістів з медичною освітою.

3. Штатну чисельність працівників, що підлягає затвердженню за штатним розписом, потрібно привести у відповідність з визначеним фондом оплати праці, доведеним у бюджетних призначеннях на оплату праці.

Лист МОЗ від 14.09.2016 № 10/1-13/Д-1/2629-16/23925

Ефективний керівник медсестринського персоналу

Статті за темою

Усі статті за темою

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді