Статті за темою Медична документація

Запровадження захисту персональних даних у закладі охорони здоров’я: покроковий алгоритм
Протягом 2011 року розроблено підзаконні акти, які регламентують порядок нагляду і контролю за додержанням законодавства у сфері захисту персональних даних, конкретизують порядок дій установи, організації, закладу (далі — заклад охорони здоров’я), спрямованих на виконання Закону про захист ПД
1377