Рецептурний бланк ф-1: як виписувати та зберігати

Автор
провідний консультант з питань охорони здоров'я
Розглянемо, як виписувати, обліковувати, зберігати та знищувати рецептурний бланк за формою № 1
Зміст статті:
Вимоги до заповнення рецептурного бланка ф-1 Електронна форма рецептурного бланка форми ф1 Зберігання, облік і знищення рецептурних бланків форми № 1

 

 

Рецептурний бланк форми № 1 (ф-1) використовують для виписування рецептів на лікарські засоби (крім наркотичних лікарських засобів) і вироби медичного призначення.

Базова медична документація ЗОЗ

Правила виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків, затверджені наказом МОЗ від 19.07.2005  № 360 зі змінами. МОЗ протягом 2022 року до наказу вносив зміни сім разів, були доповнені та оновлені:

 • Порядок відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів
 • Правила виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення
 • Інструкція про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків 

Форма рецептурного бланка № 1 (ф-1) для виписування лікарських засобів і виробів медичного призначення

 

Рецептурний бланк ф-1: як виписувати та зберігати

 

Скачати

 

Вимоги до заповнення рецептурного бланка ф-1

Рецепти заповнюють чітко і розбірливо чорнилом, кульковою ручкою або комп’ютерним набором. Обов’язково вказують всю необхідну інформацію, передбачену формою. Робити виправлення заборонено.

У рецептах зазначають міжнародну непатентовану назву лікарського засобу. Торговельну назву вказують лише тоді, коли ліки не мають міжнародної непатентованої назви, належать до лікарських засобів біологічного походження або біосимілярів.

Аби не сплутувати лікарські засоби, забороняється скорочувати близькі за найменуванням інгредієнти.

На рецептурних бланках ф-1 можна виписувати не більше трьох найменувань лікарських засобів. Одне найменування лікарського засобу виписують у разі призначення:

 • пільговим категоріям населення
 • лікарських засобів, вартість яких підлягає державному відшкодуванню

Зверніть увагу ще й на такі нюанси. Рецепти на ліки, що відпускають на пільгових умовах, з доплатою чи безплатно, крім наркотичних лікарських засобів, виписують у 2 примірниках (за винятком електронних рецептів).

Якщо наркотичні лікарські засоби виписують на пільгових умовах, то водночас з виписуванням рецепта на бланку ф-3 додатково оформляють рецепт на бланку ф-1.

На комбіновані лікарські засоби, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини чи прекурсори в кількості, що не перевищує їхню гранично допустиму норму, паперові рецепти виписуються на рецептурних бланках форми № 1.

Рецепт засвідчується підписом та особистою печаткою лікаря. Паперовий рецепт, що виписується фельдшером, засвідчується підписом фельдшера із зазначенням його посади та печаткою амбулаторії або центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги.

УВАГА! Засвідчувати печаткою лікаря не заповнені та не підписані рецептурні бланки не можна.

Правила заповнення рецептурного бланка форми № 1 (ф-1)

Дані

Що вказати

Частина бланка вище лінії відрізу, що залишається в медзакладі

Інформація для медзакладу

 • прізвище, ініціали та вік хворого
 • назви лікарських засобів, їх кількість та форми випуску
 • номер бланка (друкарським способом)
 • дата виписування рецепта

Частина бланка нижче лінії відрізу, яку видають хворому

Загальна інформація

графи для закладів охорони здоров’я:

 • назва
 • адреса
 • код за ЄДРПОУ
 • номер та дата видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики/номер та дата рішення органу ліцензування про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики

графи для ФОП:

 • прізвище, ім'я та по батькові ФОП, лікар якого виписує рецепт
 • адреса(місце провадження діяльності)
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта
 • номер та дата видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики/номер та дата рішення органу ліцензування про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики

графа «Рецепт №__»

 • номер рецепта(друкованим способом)
 • якщо рецепт виписують пацієнту, старшому 18 років, підкреслюють слово дорослий, меншому 18 років — дитячий

підкреслити:

 • за повну вартість — якщо пацієнт оплачує ліки за власні кошти
 • безоплатно — якщо пацієнт отримує ліки безплатно
 • з доплатою — якщо пацієнту відпускають ліки на пільгових умовах або він частково оплачує вартість ліків

графа «джерело фінансування»:

 • назва та код бюджетної програми, згідно з якою відпускають лікарський засіб безплатно/з доплатою
 • прізвище, ініціали та вік хворого, номер його амбулаторної/стаціонарної карти
 • прізвище та ініціали лікаря, який виписує рецепт

Звернення лікаря до фармацевтичного працівника

назва лікарського засобу(латинською/англійською/українською мовами):

 • міжнародна непатентована назва
 • торговельна назва (в окремих випадках)
 • назва формоутворюючих і коригуючих та речовин
 • склад лікарського засобу
 • лікарська форма
 • звернення лікаря до фармацевтичного працівника про виготовлення та/або видачу лікарського засобу

NB! Cкорочення зазначають тільки латинською мовою відповідно до встановлених вимог.

 

спосіб застосування ліків із зазначенням дози, частоти, часу та умов прийому — державною мовою/мовою міжнаціонального спілкування. Лише загальні вказівки типу «Зовнішнє», «Відомо» тощо не можна робити

 

позначки «Хронічно хворому», «За спеціальним призначенням» пишіть державною мовою. На паперових бланках ці позначки додатково засвідчують підписом та печаткою лікаря

Додаткова інформація

 • номер страхового поліса (за наявності)
 • інформація, необхідна для виконання державних, регіональних або місцевих програм — для рецептів на лікарські засоби, вироби медичного призначення, які відпускаються з доплатою чи безплатно

 

УВАГА! Забороняється нанесення на рецептурний бланк інформації (в тому числі рекламної). 

Забороняється скорочення близьких за найменуванням інгредієнтів, що може призвести до нерозуміння стосовно того, який лікарський засіб виписано.

Особливості виписування рецептів для деяких категорій пацієнтів

У разі необхідності (відрядження, відпустка тощо) дозволяється виписувати пацієнтам в одному рецепті лікарські засоби (крім наркотичних (психотропних) лікарських засобів) в кількості, призначеній на курс лікування до дев’яноста календарних днів, враховуючи норми відпуску.

Пацієнтам із хронічними захворюваннями дозволяється виписувати рецепт на лікарський засіб, що містить фенобарбітал у кількості, яка не перевищує гранично допустиму, в суміші з іншими лікарськими засобами, які відпускаються з аптечних закладів за рецептом, на курс лікування до тридцяти календарних днів, при цьому паперові рецепти виписуються на рецептурних бланках форми № 1 (ф-1).

Організація обігу медичних виробів та лікарських засобів

Оформлення рецептів на ліки, що виготовляють в аптеці

Якщо виписуєте рецепти на ліки, що виготовляються в аптеці, дотримуйтеся таких вимог:

 1. Заповнюйте рецепти в розгорнутому вигляді
 2. Пишіть на початку рецепта назви наркотичних (психотропних) та отруйних лікарських засобів, далі — усі інші лікарські засоби (інгредієнти)
 3. Обов’язково пишіть дозу словами і ставте знак оклику, якщо виписуєте наркотичні, отруйні та сильнодіючі ліки у дозах, які перевищують вищі одноразові дози
 4. Зазначайте кількість лікарських засобів:
 • твердих та сипучих — у грамах (0,001; 0,01; 0,5; 1,0)
 • рідких — у мілілітрах, грамах, краплях
 1. Проставляйте позначки «cito» (швидко) або «statim» (негайно) у верхній частині рецепта, якщо потрібно негайно відпустити хворому ліки
 2. Проставляйте штамп аптеки, номер лікарської форми індивідуального виготовлення на зворотньому боці рецептурного бланка
 3. Зазначте у графах «Перевірив», «Відпустив», «Прийняв», «Виготовив» прізвища, ініціали відповідальних фармацевтичних працівників та проставте підписи.

Електронна форма рецептурного бланка форми ф1

Щоб спростити процес призначення ліків, зробити його ефективнішим і сучасним, МОЗ у квітні 2023 року запровадило електронний рецепт на всі рецептурні ліки.

Впровадження е-рецепта на всі рецептурні ліки відбувається поступово. За відсутності світла чи звʼязку у медзакладі лікар, як і раніше, може виписати рецепт на спеціальному паперовому бланку. 

УВАГА! Електронний рецепт поширюєтьс на зареєстровані в Україні лікарські засоби, що підлягають відпуску за рецептом лікаря, та які пацієнт купує за власні кошти.

Пацієнт зможе отримати е-рецепт незалежно від наявності декларації з сімейним лікарем. Але він має бути обов’язково зареєстрований в електронній системі охорони здоровʼя (ЕСОЗ).

Формування спроможної мережі ЗОЗ

УВАГА! Виписати е-рецепт можуть лікарі всіх спеціальностей державних, комунальних чи приватних клінік і лікарі-ФОП. Для цього необовʼязково мати договір з НСЗУ.

Завдяки цифровізації призначення ліків в ЕСОЗ лікуючий лікар за згодою пацієнта може переглянути історію даних, дізнатися про супутні захворювання, приймання інших медикаментів та іншу інформацію, необхідну для призначення ефективного лікування. А згодом — відстежувати результати й за потреби створити план лікування.

Щоб отримати е-рецепт на рецептурні ліки, пацієнт має прийти на прийом до лікуючого лікаря. Під час огляду лікар, за потреби, реєструє пацієнта в ЕСОЗ і формує електронне призначення, де вказує активну речовину, дозування, тривалість курсу та інструкції з приймання ліків.

У разі тривалого лікування за хронічних захворювань або ж за потреби продовжити лікування чи профілактику повторний е-рецепт на потрібні ліки пацієнт може отримати, якщо звернеться до свого сімейного лікаря дистанційно. Для цього в ЕСОЗ обовʼязково має бути зафіксоване перше призначення від лікуючого лікаря.

Якщо пацієнт не має мобільного телефону, лікар може надрукувати спеціальну інформаційну пам’ятку з деталями призначення, номером і кодом для погашення рецепта в аптеці.

Електронний рецепт ф-1 виписують, зберігають та передають через медичну інформаційну систему медзакладу.

До цієї системи мають доступ:

 • уповноважена особа медзакладу, лікар, що виписує рецепт
 • уповноважена особа закладу, яка відпускає лікарський засіб за цим рецептом

Заповнення форм рецептурних бланків та видача по них ліків здійснюється лише у разі виконання вимог законодавства відносно:

 • електронного документообігу
 • електронного цифрового підпису
 • захисту персональних даних в інформаційних системах

У паперовий та електронний варіанти рецепта лікар вносить однакову інформацію.

NB! Рецепт, створений комп’ютерним набором, роздрукований та підписаний вручну чи за допомогою факсиміле, не вважається електронним рецептом.

Строк дії електронного та паперового рецептурних бланків № 1 — місяць з дня виписування.

Робити виправлення в рецепті заборонено! Якщо під час виписування електронного рецепта уповноважені особи припустилися помилки, то його анулюють.

За бажанням пацієнта електронному рецепту можна надати візуальну форму.

Візуальна форма електронного рецепта — це дублікат даних електронного рецепта на папері у формі, зручній для сприйняття пацієнта. Така форма не є рецептом.

Медзаклад може надавати пацієнтам додаткові послуги, наприклад відправляти номер рецепта на мобільний телефон або електронну пошту. 

Зберігання, облік і знищення рецептурних бланків форми № 1

За зберігання, облік та видачу рецептурних бланків ф-1 відповідає особа, призначена наказом керівника медзакладу. Якщо у закладі виписують електронні рецепти, то слід визначити процедуру уповноваження працівників на виписування електронних рецептів в інформаційній системі.

Якщо відповідальна особа звільняється, то має повернути залишки рецептурних бланків до місця їх отримання.

Рецептурні бланки № 1 зберігають у шафах.

Запас рецептурних бланків ф1 має відповідати місячній потребі в них.

Строк зберігання верхньої частини рецептурного бланка № 1 або електронного рецепта ф-1 в інформаційній системі після його виписування — 3 роки (поточний рік не враховують).

Зіпсовані рецептурні бланки ф-1 та рецепти ф-1, за якими відпущені в аптеках ліки, після закінчення строку зберігання знищують у спосіб, що унеможливлює їх подальше використання. Для цього складають акт знищення зіпсованих рецептурних бланків форми № 1.

 зміст

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді