Калькуляція медичних послуг: як проводити?

Чи вмієте ви робити калькуляцію медичних послуг? А знаєте, як вона допоможе в управлінні медичним закладом? Читайте в статті про те, які аспекти врахувати під час розрахунків, яку інформацію зібрати та кого залучати до виконання цієї роботи.

У процесі діяльності закладу охорони здоров’я важливим та ефективним фактором прийняття управлінських рішень є калькуляція собівартості медичних послуг. Такі розрахунки допомагають визначити склад і вартість матеріальних витрат на певну послугу, а також показують наскільки економічно ефективними є медичні програми, ціноутворення, управління складом, бюджетування.

Дізнайтеся про докладно про контроль якості обслуговування пацієнтів.

Вивчіть чинники впливу на результат обрахунків: 

 • зацікавленість і створення сприятливих умов для проведення калькуляції керівником медичного закладу;
 • рівень деталізації витрат під час здійснення розрахунку і запланована структура результатів розрахунку;
 • інформованість керівників медичних підрозділів та медичного персоналу стосовно проведення збору інформації про послуги/процедури медичного закладу, включаючи збір інформації про робочі процеси підрозділу;
 • інформованість керівників та виконавців немедичних підрозділів про те, що проводитиметься розрахунок собівартості послуг;
 • розуміння виконавцем розрахунку (економістом) специфіки та робочих процесів конкретного медичного закладу.

Калькуляція вартості послуг закладу охорони здоров’я містить 3 етапи, що складаються з 7 кроків.

І ЕТАП. Накопичення інформації:

1. Збираємо інформацію про перелік послуг закладу охорони здоров’я

2. Вивчаємо систему обслуговування пацієнтів та робочі процеси у медичному  закладі щодо конкретної медичної послуги

3. Розбиваємо медичні послуги на окремі процедури/маніпуляції

4. Збираємо інформацію про конкретну процедуру/маніпуляцію медичної послуги

5. Збираємо інформацію про загальноклінічні витрати медичного закладу, витрати підрозділів та іншу допоміжну інформацію

ІІ ЕТАП. Розрахунок

6. Опрацьовуємо зібрану інформацію та здійснюємо розрахунок собівартості медичних послуг

ІІІ ЕТАП. Аналіз розрахунків та прийняття рішень

7. Аналізуємо результати розрахунку і приймаємо відповідні управлінські рішення

Калькуляція медичних послуг: як проводити?Читайте: "Формуємо штатний розпис центру первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД)"

 

Процес калькулювання медичних послуг.

Для того, щоб розрахувати вартість медичних послуг, в першу чергу необхідно зібрати інформацію про усі послуги медичного закладу, які надаються пацієнту. Зазвичай цей перелік уже є затверджений у закладі охорони здоров’я. Проте даний крок буде актуальним для закладів, у яких запускається новий напрям, розширюється чи відкривається новий підрозділ.  Ці відомості потрібні, щоб  визначити щодо яких послуг чи процедур здійснюватиметься розрахунок собівартості і тим самим показує обсяг завдання.

Для запровадження ефективної калькуляції платних медичних послуг потрібно вивчити  процесів у медичному закладі. Для цього потрібне розуміння системи обслуговування пацієнтів, потоків пацієнтів, порядку роботи підрозділів медичного закладу, умов співпраці зі сторонніми медичними закладами чи лабораторіями.

Це дасть можливість зрозуміти:

 • специфіку діяльності кожного конкретного медичного закладу;
 • етапність обслуговування пацієнтів за певними медичними програмами чи окремими послугами;
 • потребу в даних для створення бази розподілу загальноклінічних витрат у подальшому процесі розрахунку собівартості.

Уся інформація, яка акумулюється у процесі вивчення роботи закладу охорони здоров’я, обов’язково знадобиться при визначенні економічної ефективності підрозділів та клініки загалом, а під час розрахунку ви матимете відповіді на питання, що виникають під час збору й аналізу інформації про конкретні послуги (процедури, маніпуляції).

Калькуляція медичних послуг: як проводити?Читайте: "Норми харчування хворих для різних відділень медичного закладу"

 

Коли перелік послуг уже готовий, необхідно  розподілити їх за процедурами  та маніпуляціями. Прикладом такої послуги може бути «Діагностика та профілактика захворювань порожнини рота», яка включає:

 • лікування карієсу (ремінералізація, сучасні безконтактні методи, пломбування зубів);
 • художня (естетична) реставрація зубів;
 • видалення нальоту, зубного каменю, професійне відбілювання;
 • лікування захворювань слизової оболонки порожнини рота;
 • лікування пародонтиту, пародонтозу;
 • відновлення анатомічної форми зруйнованих зубів ортопедичними конструкціями – вкладками, коронками, а також заміщення дефектів зубного ряду;
 • корекція, зміна прикусу, вирівнювання зубів.
 • діагностика захворювань порожнини рота.

Як бачимо, комплексна послуга «Діагностика та профілактика захворювань порожнини рота» складається з 8 послуг, що включають чимало процедур/маніпуляцій.

Вивчаючи процедури та маніпуляції, необхідно дізнатися та записати у документах таку інформацію стосовно кожної процедури:

 • потреба в основних медикаментах і матеріалах, що стосуються процедури/маніпуляції послуги і повністю використовуються у процесі її здійснення;
 • потреба в допоміжних медикаментах і матеріалах, що використовуються у процесі обслуговування всіх пацієнтів;
 • етапність технологічного процесу із зазначенням використовуваного обладнання, залученого медичного персоналу і, відповідно, часу використання обладнання і роботи персоналу;
 • додаткова інформація щодо процедури/маніпуляції послуги, яка має бути врахована під час здійснення розрахунку.
Калькуляція медичних послуг: як проводити?Читайте: "Норми харчування хворих для різних відділень медичного закладу"

 

Загальноклінічні витрати медичного закладу

На останньому етапі збору інформації дізнаємося про загальноклінічні витрати медичного закладу, витрати підрозділів та іншу допоміжну інформацію. Під час роботи з цією інформацією варто заручитись підтримкою фінансового підрозділу та/або відділу бухгалтерського обліку.

Для точного розподілу витрат між послугами необхідно зібрати якнайповніший та максимально деталізований список витрат. Структура витрат конкретного закладу охорони здоров’я має свою специфіку, проте можна виділити загальні елементи.

Складові витрат медичного закладу

 • обслуговування приміщення;
 • орендні платежі (якщо приміщення орендоване);
 • комунальні послуги;
 • комунальні платежі;
 • витрати на послуги охорони;
 • витрати на дезінфекційні роботи;
 • витрати на оплату праці (враховуючи відповідні податки);
 • витрати на медичний огляд працівників;
 • послуги зв’язку;
 • господарські витрати;
 • витрати на канцтовари та інші малоцінні і швидкозношувані предмети;
 • витрати на маркетинг, рекламу;
 • витрати на утримання/обслуговування обладнання;
 • інші витрати.

Другим і основним етапом є опрацювання зібраної інформації та безпосередньо калькуляція медичних послуг. В розрахунки потрібно включати найдрібніші повторювані у різних послугах/відділеннях медзакладу маніпуляції.

Калькуляція медичних послуг: як проводити?Читайте: "Медична документація з організації лікувального харчування: форми"

  

Крім того, доцільно загальний показник собівартості розбити на кілька показників, які нарощують його показник. Це дає змогу отримати більш повну інформацію про склад витрат на процедуру/послугу.

Третім етапом є аналіз та прийняття управлінських рішень. Щоб  така складна робота не була даремною  результати калькуляції медичних послуг слід використовувати для прийняття управлінських рішень, пов’язаних з послугами медичного закладу.зміст

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді