Посадова інструкція завідувача стаціонарного відділення медичного закладу вторинного рівня

Скачайте посадову інструкцію завідувача стаціонарного відділення терапевтичного напрямку закладу вторинного рівня та дізнайтеся, які саме обов'язки лягають на плечі цього медичного управлінця.

Посадова інструкція завідувача стаціонарного відділення відображає обов’язки, права, відповідальність та кваліфікаційні вимоги до фахівця. Зважаючи на широке коло відповідальності, персонал, який розроблятиме посадову інструкцію, повинен врахувати всі робочі завдання, з якими стикатиметься завідувач в своїй діяльності. Також не менш важливо зазначити, який саме персонал виконуватиме доручення цього працівника, кому делегувати повноваження в разі хвороби чи відрядження тощо.

Орієнтовно перелік обов’язків завідувача стаціонарного відділення закладу вторинного рівня може виглядати так:

  • Забезпечувати організацію на рівні галузевих стандартів надання пацієнтам діагностичної, лікувальної, реабілітаційної, консультативної, профілактичної допомоги з безперервним підвищенням їхньої якості та ефективності догляду за пацієнтами.
  • Організовувати та здійснювати постійний контроль за якістю обстеження, лікування і догляду та корекції схеми діагностики і лікування пацієнтів шляхом первинного (разом з лікуючим лікарем) огляду усіх тяжкохворих, які надійшли на стаціонарне лікування, щоденного (залежно від стану, — по декілька разів на день), планового огляду не менше 25% пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні, з подальшим обговоренням результатів оглядів з лікуючими лікарями та результатів контрольних оглядів на лікарських нарадах; постійний аналіз якісних показників лікувально­діагностичного процесу у відділенні, а також постійне вивчення розбіжностей клінічних та поліклінічних, клінічних і патологоанатомічних діагнозів; контроль відповідності та своєчасності виконання лікарських призначень, методів лікування; контроль якості ведення медичної документації; ведення журналу дефектури діяльності завідувачів відділень.

Посадова інструкція завідувача стаціонарного відділення медичного закладу вторинного рівняЧитайте: "Організація первинної медико санітарної допомоги по-новому: як закладу стати комунальним некомерційним підприємством"

  • Організовувати проведення семінарів і тренінгів для лікарів, середнього та молодшого медичного персоналу.
  • Організовувати консультації та консиліуми для складних у діагностичному і лікувальному плані пацієнтів та тяжкохворих.
  • Перспективно (рік, квартал) та поточно (тиждень, місяць) планувати роботу відділення з доведенням плану до відома підпорядкованих осіб.
  • Щодня приймати звіти чергових лікарів з аналізом справ у відділенні за минулу добу, плануванням невідкладної роботи та доповіддю заступнику головного лікаря з лікувальної роботи (черговому адміністратору) про надзвичайні ситуації у відділенні.
  • Опрацьовувати та проводити заходи, спрямовані на профілактику та зниження всіх видів летальності у відділенні.

Посадова інструкція завідувача стаціонарного відділення медичного закладу вторинного рівня

Скачайте посадову інструкцію завідувача стаціонарного відділення терапевтичного напрямку закладу вторинного рівня

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді