Необхідність отримання ліцензії суб’єктом господарювання, котрий працює на базі іншого закладу охорони здоров’я

Як отримати ліцензію суб’єкту господарювання, котрий працює на базі іншого закладу охорони здоров’я

Відповідно до частини першої статті 10 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000 № 1775-III суб’єкт господарювання, який має намір провадити певний вид господарської діяльності, що ліцензується, особисто або через уповноважений ним орган чи особу звертається до відповідного органу ліцензування із заявою встановленого зразка про видачу ліцензії.

Відповідно до пункту 4.1 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 02.02.2011 № 49, суб’єкти господарювання, що провадять медичну практику, повинні провадити діяльність відповідно до заявлених у відомостях лікарських та провізорських спеціальностей та спеціальностей молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою.

Таким чином, суб’єкт господарювання, котрий має намір провадити господарську діяльність з медичної практики за лікарською спеціальністю «Ультразвукова діагностика» в закладі охорони здоров’я, повинен отримати ліцензію в установленому законом порядку.

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді