Медична евакуація: основні етапи, часові межі, обладнання

Медична допомога пораненим i хворим (окрім першої медичної i долікарської) та їх лікування здійснюється на медичних пунктах частин, медичних ротах бригад i в лікувальних закладах, які розгортаються на шляхах евакуації від фронту в тил у певній послідовності. Медичні пункти, медичні роти i лікувальні заклади отримали узагальнену назву етапів медичної евакуації.

Етап медичної евакуації — це сили i засоби медичної служби (медичні пункти, медичні роти i лікувальні заклади), розгорнуті на шляхах медичної евакуації для приймання та сортування поранених i хворих, надання їм медичної допомоги, лікування i підготовки до подальшої евакуації тих із них, хто цього потребує.

У сучасній системі лікувально-евакуаційного забезпечення основними етапами медичної евакуації є: медичний пункт окремої частини, медична рота бригади, військовий польовий пересувний госпіталь медичної бригади армійського корпусу, лікувальні заклади пересувної госпітальної бази, лікувальні заклади територіальної госпітальної бази Міністерства охорони здоров’я України.

До етапів медичної евакуації також може бути віднесений медичний пункт батальйону, якщо він розгортається i працює на місці (наприклад, в обороні).

Для кожного етапу медичної евакуації характерний конкретний вид медичної допомоги (медичному пункту окремої частини — перша лікарська допомога, медичній роті бригади — перша лікарська і невідкладні заходи кваліфікованої медичної допомоги, військовому польовому пересувному госпіталю — кваліфікована медична допомога, а лікувальним закладам госпітальних баз — кваліфікована і спеціалізована медична допомога).

Однак у нинішніх умовах можливі ситуації, за яких кількість поранених і хворих, які потребують того чи того виду медичної допомоги, властивого конкретному етапу медичної евакуації, істотно перевищить можливості її надання. Тому сучасна система лікувально-­евакуаційного забезпечення і передбачає групування заходів першої лікарської і кваліфікованої медичної допомоги за терміновістю її надання і відповідні зміни обсягу допомоги.

Ці зміни зумовлені конкретними умовами бойової і тилової обстановки, величиною і структурою санітарних втрат, забезпеченістю підрозділів, частин і закладів медичної служби силами і засобами, які дають змогу надавати той чи той вид медичної допомоги, сучасними можливостями доставлення поранених і хворих на наступні етапи медичної евакуації тощо.

Медична евакуація: основні етапи, часові межі, обладнанняЧитайте: "Заповнення листка непрацездатності: на що звернути увагу медику"

Зміна обсягу медичної допомоги у бік скорочення на одному етапі медичної евакуації може призвести до зміни на наступному етапі не тільки обсягу, а й виду медичної допомоги. Так, наприклад, у зв’язку зі скороченням обсягу медичної допомоги на медичних пунктах частин, медичних ротах бригад у військових польових пересувних госпіталях виникне потреба надавати не тільки кваліфіковану медичну допомогу, а й першу лікарську допомогу значній кількості поранених і хворих.

Також важливо підкреслити неприпустимість недостатньо обгрунтованої зміни виду та скорочення обсягу медичної допомоги, яка надається на тому чи тому етапі медичної евакуації. Можливості кожного медичного пункту, кожного лікувального закладу мають використовуватися максимально ефективно для надання відповідної допомоги найбільшій кількості поранених і хворих.

Організація роботи різних етапів медичної евакуації

Всім етапам медичної евакуації властиві певні організаційні особливості, які залежать від їхніх завдань та місця у загальній системі лікувально­-евакуаційного забезпечення, а також від бойової, тилової та медичної обстановки. Однак у складі кожного етапу медичної евакуації, як правило, розгортається низка типових функціональних підрозділів, які виконують такі, загальні для кожного з них, завдання:

 • приймання, реєстрацію, медичне сортування поранених і хворих, що надходять;
 • санітарне оброблення поранених і хворих за показаннями;
 • дезінфекцію, дезактивацію та дегазацію їхнього одягу та знаряддя;
 • надання пораненим та хворим медичної допомоги;
 • стаціонарне лікування поранених та хворих;
 • підготовку до евакуації поранених та хворих, що підлягають лікуванню на наступних етапах;
 • ізоляцію інфекційних хворих.

Медична евакуація: основні етапи, часові межі, обладнанняЧитайте: "Лист врачебных назначений: форма № 003-4/о"

  

Призначення етапів медичної евакуації

 Для приймання і сортування поранених та хворих призначені сортувально­-евакуаційні (на медичному пункті окремої частини, медичній роті бригади, у військовому польовому пересувному госпіталі) або приймально­сортувальні відділення (у лікувальних закладах госпітальних баз). Якщо відповідно до установлених обсягів медичної допомоги частина поранених буде евакуйована далі в тил безпосередньо після сортування, без спрямування їх до інших функціональних підрозділів етапу медичної евакуації, їх розміщують i готують до евакуації в евакуаційних наметах сортувально­-евакуаційного відділення. Водночас із лікувальних закладів пересувних госпітальних баз (пересувної госпітальної бази) евакуацію поранених i хворих ведуть, як правило, безпосередньо із госпітальних (лікувальних) відділень.

Часткове або повне санітарне оброблення поранених i хворих, часткова дегазація i дезактивація, дезінфекція їхнього одягу, а також санітарного транспорту та нош здійснюється у відділенні (на майданчику) спеціального оброблення.

Надання медичної допомоги пораненим i хворим в обсязі, властивому конкретному етапові медичної евакуації, здійснюється у перев’язувальній медичного пункту окремої частини, операційно-­перев’язувальному або госпітальному відділеннях медичної роти бригади, військового польового пересувного госпіталю, в операційних, перев’язувальних, процедурних госпіталів пересувної госпітальної бази, а також у відділеннях анестезіології та реанімації (інтенсивної терапії).

Медична евакуація: основні етапи, часові межі, обладнанняЧитайте: "Інструкція з охорони праці молодшої медичної сестри"

Для надання медичної допомоги та госпіталізації нетранспортабельних поранених i хворих у медичних ротах бригад та військових госпіталях призначають різні функціональні підрозділи (госпітальне відділення у медичній роті та у військовому польовому пересувному госпіталі, протишокові палати, відділення анестезіології та реанімації (інтенсивної терапії), лікувальні відділення спеціалізованих госпіталів, стоматологічні кабінети).

Для проведення клінічних, діагностичних та функціональних досліджень у госпіталях різного рівня організовують клінічні лабораторії, рентгенівські кабінети, палати функціональної діагностики, діагностичні палати.

Для ізолювання інфекційних хворих розгортають ізолятор, як правило, окремо для хворих із повітряно­крапельними та кишковими інфекціями.

У складі етапів медичної евакуації передбачені підрозділи, які здійснюють керівництво їхньою роботою та матеріально­-технічним забезпеченням, — управління (штаб), аптека, кухня, склади тощо.

Медична евакуація: основні етапи, часові межі, обладнанняЧитайте: "Відпустки медичних працівників – складаємо графік"

Вимоги до місць розгортання етапів медичної евакуації

 Місця розгортання етапу медичної евакуації мають відповідати таким вимогам:

 • бути достатніми за площею, щоб можна було розгорнути всі функціональні підрозділи етапу (медичний пункт окремої частини — 100 ´ 100 метрів, медична рота бригади — 200 ´ 300 метрів, військовий польовий пересувний госпіталь — 300 ´ 400 метрів);
 • розміщуватися неподалік від основних шляхів підвезення та евакуації і мати придатні для під’їзду дороги;
 • бути на достатній відстані від об’єктів, що можуть привертати увагу супротивника (вогневі позиції артилерії, командні пункти, резерви військ тощо);
 • давати змогу використовувати властивості місцевості для захисту етапу медичної евакуації від дії зброї масового ураження;
 • мати вододжерела;
 • мати сприятливий санітарно­епідемічний стан.

Етапи медичної евакуації мають постійно бути готовими до роботи у різних умовах, швидкої зміни місця розташування, до одночасного приймання великої кількості поранених i хворих, у тому числі i безпосередньо з осередків масового ураження.

Райони, строки розгортання i порядок переміщення військових польових пересувних госпіталів, медичного пункту окремої частини, медичної роти бригади визначаються, відповідно, командиром медичної бригади армійського корпусу, начальником медичної служби частини (бригади) згідно зі вказівками старшого начальника медичної служби.

За виникнення умов, які потребують негайного переміщення військового польового пересувного госпіталю, медичного пункту частини (медичної роти бригади), безпосередні медичні начальники самостійно приймають рішення щодо переміщення. Про переміщення i місце розгортання військового польового пересувного госпіталю, медичного пункту частини (медичної роти бригади) начальник госпіталю, начальник медичної служби частини (бригади) терміново доповідає командиру медичної бригади армійського корпусу, командиру частини (бригади) або начальнику штабу частини (бригади), старшому начальнику медичної служби, а також повідомляє командирів i начальників медичної служби частин (підрозділів), частини (бригади).

Медична евакуація: основні етапи, часові межі, обладнанняЧитайте: Медсестринська допомога: оцінюємо і поліпшуємо якість"

  

Часові нормативи розгортання етапів медичної евакуації

У складі етапу медичної евакуації, де надається перша лікарська допомога (медичний пункт окремої частини), розгортають: сортувально­-евакуаційне відділення (сортувальний пост, сортувальний майданчик, майданчик спеціального оброблення, приймально­-сортувальна та евакуаційна); перев’язувальну; ізолятор; аптеку; обладнують майданчик для розміщення кухні, місця для транспорту i збору зброї, яку приймають від поранених i хворих.

Медичний пункт окремої частини повністю розгортається протягом 30 хвилин влітку i за 45 хвилин взимку.

У медичній роті бригади розгортають такі функціональні підрозділи: сортувально-­евакуаційне відділення, відділення спеціального оброблення, операційно­-перев’язувальне відділення, госпітальне відділення, аптеку. Окрім того, медична рота бригади розгортає їдальню, склади та інші підрозділи обслуговування. Медична рота має бути розгорнута і повністю готова до приймання поранених і хворих через дві години влітку і через три години взимку після прибуття до місця розгортання. Причому готовність першої черги, що визначається розгортанням сортувально­-евакуаційного та операційно-­перев’язувального відділень, має забезпечуватися через 40 хвилин після прибуття медичної роти бригади на місце розгортання.

Медична евакуація: основні етапи, часові межі, обладнанняЧитайте: "Медична сестра кабінету щеплень: роль в проведенні вакцинації"

  

У складі етапу медичної евакуації, призначеного для надання кваліфікованої медичної допомоги (військовий польовий пересувний госпіталь), як правило, розгортають пункт управління; сортувально-­евакуаційне відділення; відділення спеціального оброблення; операційно­-перев’язувальне (хірургічне) відділення; відділення анестезіології, реанімації та інтенсивної терапії; госпітальне (терапевтичне) відділення; відділення для легкопоранених; підрозділи забезпечення (аптека, їдальня, склади).

Військовий польовий пересувний госпіталь має бути розгорнутий повністю за дві години влітку i три години взимку, поблизу місця його розгортання може обладнуватися злітно­посадкова смуга (майданчик) для санітарних літаків (вертольотів). Причому готовність першої черги, що визначається розгортанням сортувально-­евакуаційного та операційно-­перев’язувального відділень, має забезпечуватися через 40 хвилин після прибуття військового польового пересувного госпіталю на місце розгортання.

Читайте в е-журналі «Довідник головної медичної сестри»:

Використання масок під час епідемії

Під час епідемії гострих респіраторних вірусних інфекцій слід вдаватися не лише до специфічних методів профілактики захворювань, як-то щеплення. Дієвими є й неспецифічні методи, зокрема застосування масокзміст

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді