План підготовки молодшого спеціаліста з медичною освітою

Жоден медик після отримання диплома про освіту не готовий одразу перейти до відповідальної та якісної професійної діяльності. Правильно організувати навчання нових працівників старшій медичній сестрі допоможе план підготовки молодшого спеціаліста з медичною освітою.

Ваш безплатний доступ до КПК медсестер

Підтримка новоприбулого молодого працівника досвідченим фахівцем — це найліпший спосіб адаптації та підготовки спеціаліста. Проте вона не може бути схематичною чи спонтанною, потрібен чіткий план та поставлені завдання. Адже тільки коли медична сестра ознайомиться зі специфікою роботи самого закладу, відділення, опрацює джерела професійної інформації, тільки тоді можна вимагати якісного виконання обов'язків.

План підготовки молодшого спеціаліста з медичною освітою

Читайте: "Атестаційна справа медичної сестри"

Насамперед, потрібно:

  • оцінити потребу в допомозі
  • поставити цілі навчання
  • встановити зворотній зв'язок
  • спланувати терміни, прогноз навчання, контроль і оцінювання результатів.

План підготовки молодшого спеціаліста з медичною освітою

відділення

ПІБ молодого спеціаліста

Посада

Дата прийняття на роботу до (назва закладу охорони здоров’я) (дата прийняття)

ПІБ наставника

Посада

Кваліфікаційна категорія

Найменування заходів

Дата виконання

Відмітка про виконання

Знайомство зі структурою, специфікою та організацією роботи лікарні

Знайомство з робочим місцем

Опрацювання посадової інструкції, погодинного графіка роботи, критеріїв оцінки якості роботи

Знайомство з внутрішнім трудовим розпорядком лікарні
та лікувально-охоронним режимом відділення

Знайомство з інструкцією стосовно конфіденційної інформації

Вивчення наказів Міністерства охорони здоров’я України

Вивчення санітарно-протиепідемічного режиму в лікарні

Вивчення інструкцій з техніки безпеки

Випуск реферату на тему «Етика і деонтологія медичної сестри при роботі з пацієнтами»

Посвячення в професію молодшого спеціаліста з медичною освітою

Вивчення стандарту практичної діяльності медичної сестри

Професійна підготовка та організація праці медичної сестри відділення

Виконання лікарських призначень

Догляд за пацієнтами

Організація заходів з надання долікарської медичної допомоги пацієнтам

Медикаментозне забезпечення. Фармацевтичний порядок зберігання лікарських засобів

Освоєння суміжних спеціальностей

Самоосвіта

Вивчення Корпоративного кодексу культури лікарні

Вивчення етичного кодексу медичної сестри

Читання спеціалізованої літератури

Підсумкова співбесіда з молодим спеціалістом щодо оволодіння спеціальністю

Завідувач відділення

(підпис) (ПІБ)

Старша медична сестра

(підпис) (ПІБ)

Наставник

(підпис) (ПІБ)

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді