Тест: мислення, спілкування та поведінка медсестри

Тест для діагностики мислення і поведінки медсестри може стати у пригоді під час вибору напрямку самовдосконалення та розвитку особистісних та професійних якостей персоналу. Результати тесту скачайте за посиланням в кінці статті.

Ваш безплатний доступ до КПК медсестер

Методика роботи з тестом

Вам пропонується ряд тверджень. Навпроти кожного з п’яти тверджень поставте бал від 1 («менше всього підходить для мене») до 5 («більше всього мені підходить»). Кожний бал має бути використаний в кожному розділі лише один раз.

Наприклад:

А. Коли між людьми виникає конфлікт, то я стою на боці тих, хто:

1) сприяє виникненню конфлікту — 4 бали (дуже підходить для мене)

2) краще за інших висловлює цінності та ідеали — 5 балів (максимально імпонує мені)

3) відображає мої власні погляди і особистий досвід — 2 бали (не дуже підходить для мене)

4) аналізує ситуацію логічно і послідовно — 3 бали (в загальному імпонує мені)

5) висловлює аргументи коротко і переконливо — 1 бал (менше всього підходить для мене)

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! За Таблицею порахуйте кількість балів щодо кожного психологічного типу та впишіть у відповідні чарунки.

У наданій нижче Таблиці під кожним психологічним типом необхідно підсумувати бали за вказаний пункт вказаного твердження. Наприклад, під чарункою «Критик» бачимо «А1 + Є1 + Й1». Це означає, що потрібно додати проставлені вами бали, що відповідають твердженням під номером 1 для питань А, Є, Й.

Критик

Ідеаліст

Прагматик

Аналітик

Реаліст

А1 + Є1 + Й1

Б1 + Ж1+ К1 + + Д1 + І1 + Н1

В1 + З1 + Л1

Г1 + И1 + М1

Е1 + Ї1 + О1

Б2 + Ж2 + К2 +
+ Е2 + Ї2 + О2

А2 + Є2 + Й2

Д2 + І2 + Н2

В2 + З2 + Л2 + + Г2 + И2 + М2

Д3 + І3 + Н3

Г3 + И3 + М3 + + Е3 + Ї3 + О3

А3 + Є3 + Й3

Б3 + Ж3 + К3 + + В3 + З3 + Л3

Г4 + И4 + М4

В4 + З4 + Л4

Е4 + Ї4 + О4 +
+ Б4 + Ж4 + К4

А4 + Є4 + Й4

Д4 + І4 + Н4

В5 + З5 + Л5

Г5 + И5 + М5

Д5 + І5 + Н5 +
+ Е5 + Ї5 + О5

А5 + Є5 + Й5 + + Б5 + Ж5 + К5

Всього балів:

Всього балів:

Всього балів:

Всього балів:

Всього балів:

Тест: мислення, спілкування та поведінка медсестриЧитайте: "Манипуляционный кабинет: организация работы"

Після закінчення всього тесту буде отримано п’ять сум, що визначають ступінь прояву певного психологічного типу:

72 бали і вище — це яскравий прояв психологічного типу;

66–71 бал — виражена перевага психологічного типу;

57–65 балів — наявність психологічного типу;

49–56 балів — зона невизначеності;

43–48 балів — не виявлено ознак психологічного типу;

до 42 балів — психологічний тип не притаманний особистості.


Ключі до психологічних типів наведено після тестових завдань.

Тест: мислення, спілкування та поведінка медсестриЧитайте: "Лікарське свідоцтво про смерть: основні правила заповнювання та зразок"

Тестові завдання: діагностика мислення та поведінки медсестри

А. Коли між людьми виникає конфлікт, то я стою на боці тих, хто:

1) сприяє виникненню конфлікту;

2) краще за інших висловлює цінності та ідеали;

3) відображає мої власні погляди і особистий досвід;

4) аналізує ситуацію логічно і послідовно;

5) висловлює аргументи коротко і переконливо.


Б. Коли я починаю працювати у складі групи, головним для мене є:

1) зрозуміти цілі і значення своєї роботи;

2) зрозуміти цілі членів виробничої групи;

3) визначити, яким чином відбуватиметься робота;

4) оцінити прибуток, який принесе наша праця;

5) щоб робота була добре організована і швидко зрушила з місця.

Тест: мислення, спілкування та поведінка медсестриЧитайте: "Медична документація кабінету інфекційних захворювань: форми та інструкції"


В. Я засвоюю нові знання краще, коли у змозі:

1) пов’язати їх зі своєю поточною і майбутньою діяльністю;

2) застосувати їх у конкретних ситуаціях;

3) зосередитися і ретельно їх проаналізувати;

4) зрозуміти, наскільки вони узгоджуються з відомими мені знаннями;

5) протиставити їх іншій позиції і точці зору.


Г. Графіки, схеми, таблиці у документах або статтях для мене зазвичай:

1) доцільніші за текст, оскільки є точними;

2) доцільні, тому що зрозуміло представляють важливі факти;

3) доцільні, якщо вони пояснюються текстом;

4) доцільні, якщо вони піднімають важливі питання за текстом;

5) не більш корисні, аніж інші матеріали.


Д. Якби мені запропонували дослідити якусь подію, я б почав:

1) з визначення її місця у широкому контексті обставин, ситуації;

2) з визначення того, чи зможу я працювати сам, чи мені знадобиться підмога;

3) з побудови прогнозу подальшого розвитку подій;

4) з прийняття рішення про те, чи потрібно взагалі вивчати цю подію;

5) з формулювання проблеми, пов’язаної з цією подією.

Тест: мислення, спілкування та поведінка медсестриЧитайте: "Медична документація приймального відділення"


Е. Якби мені довелося збирати інформацію про певну організацію, я б надав перевагу:

1) зустрітися з кожним членом цієї організації індивідуально і поставити конкретні запитання;

2) провести загальні збори і попросити членів організації висловити свою думку з визначеного кола питань;

3) опитати невеликі групи людей, ставлячи їм загальні запитання;

4) зустрітися з лідерами окремих груп і з’ясувати їхні погляди;

5) попросити членів організації надати мені письмові звіти.


Є. Я вважаю правильним те, що:

1) витримало натиск критики;

2) узгоджується з іншими ідеями, в які я вірю;

3) було перевірено практикою;

4) може бути логічно обгрунтованим;

5) можна перевірити особистим спостереженням.


Ж. Читаючи журнал у вільний час, я обираю статтю:

1) в якій написано про те, як комусь вдалося подолати проблему, особистісну або соціальну;

2) яка присвячена дискусійному політичному або соціальному питанню;

3) в якій описано наукове дослідження;

4) в якій написано про цікаву людину або подію;

5) в якій повідомляється про реальний досвід іншої людини.

Тест: мислення, спілкування та поведінка медсестриЧитайте: "Відмова від щеплення: як правильно оформити?"


З. Коли я читаю звіт про роботу, я звертаю увагу:

1) наскільки висновки звіту узгоджуються з моїм професійним досвідом;

2) чи можливо виконати рекомендації, сформульовані у звіті;

3) чи обгрунтовано висновки фактичними даними;

4) чи правильно виконавець зрозумів цілі і завдання роботи;

5) на пояснення та інтерпретацію отриманих даних.


И. Коли переді мною поставлене виробниче завдання, мені потрібно:

1) знайти найкращий спосіб його розв’язання;

2) зрозуміти, коли і кому необхідно розв’язувати це завдання;

3) зрозуміти, для чого необхідно розв’язувати це завдання;

4) з’ясувати, який вплив розв’язання цього завдання може мати на інші функції, які я виконую на роботі;

5) визначити, яка буде користь від розв’язання цього завдання.


І. Перед тим, як зробити щось нове:

1) я повинен зрозуміти, як це нове пов’язане з тим, що мені вже добре відомо;

2) я одразу беруся за справу;

3) я намагаюся вислухати різні поради з приводу того, як це можна зробити;

4) я знаходжу того, хто мені покаже, як це можна зробити;

5) ретельно розмірковую, як це зробити найкращим чином.


Ї. Якби я мав змогу обирати форму складання іспиту в університеті:

1) я б надав перевагу відповідям на поставлені запитання;

2) я б обрав форму колективної дискусії зі студентами, які також складають іспит;

3) я б обрав форму усної доповіді про те, що я знаю;

4) я б розповідав про те, як застосовував на практиці ті знання, що набув в університеті;

5) я б обрав письмову відповідь у межах заданої теми.

Тест: мислення, спілкування та поведінка медсестриЧитайте: "Методи ефективної організації документування в медичних закладах: ПАМ’ЯТКА"

Й. Я з найбільшою повагою ставлюся до:

1) філософів та вчених;

2) письменників та вчителів;

3) лідерів ділових та політичних кіл;

4) економістів та інженерів;

5) журналістів і фермерів.


К. Теорія корисна, якщо вона:

1) узгоджується з іншими теоріями, які я знаю;

2) дає мені нове пояснення подій, що виникли;

3) систематизує раніше набуті знання;

4) пояснює мій власний досвід спостережень;

5) має конкретне практичне застосування.


Л. Стаття з дискусійного питання є цікавою, якщо у ній:

1) я вбачаю можливості для підкріплення своєї точки зору;

2) чітко викладаються факти;

3) зміст логічно побудований;

4) визначаються цінності автора статті;

5) вловлена суть проблеми.

Тест: мислення, спілкування та поведінка медсестриЧитайте: "Організація партнерських пологів"


М. Я буду читати книгу не за спеціальністю, якщо:

1) вона допоможе мені розширити мої професійні знання;

2) її порадила мені прочитати людина, яку я поважаю;

3) вона дає мені змогу підвищити загальну ерудицію;

4) для різноманітності;

5) вона допоможе мені дізнатися більше про предмет, який мене цікавить.


Н. Розв’язуючи виробничу проблему, я:

1) спробую віднайти її зв’язки з більш широкою проблематикою;

2) шукатиму способи швидкого розв’язання проблеми;

3) обміркую всі альтернативні способи її розв’язання;

4) буду шукати способи, за допомогою яких інші розв’язали цю проблему;

5) спробую віднайти кращий спосіб її розв’язання.


О. Працюючи, я виявляю схильність:

1) шукати вже наявні методи роботи;

2) поєднувати різноманітні методи;

3) розробляти нові методи роботи;

4) шукати способи ефективного застосування наявних методів;

5) зрозуміти, чому необхідно застосовувати наявні методи роботи.


Інтерпретація результатів тесту

Тест: мислення, спілкування та поведінка медсестри

Скачайтезміст

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді