Доплати, передбачені медичним сестрам навчально-реабілітаційного центру

Доплати, передбачені медичним сестрам навчально-реабілітаційного центру

Умови оплати праці медичних працівників затверджені спільним наказом Міністерства соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» від 05.10.2005 № 308/519 (далі – Наказ № 308/519) і застосовуються для них незалежно від відомчого підпорядкування.

Відповідно до пункту 1.13 додатка 3 до Наказу № 308/519 посадові оклади фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою незалежно від найменування, до яких належать і медичні сестри, що працюють у дитячих будинках-інтернатах для дітей з вадами фізичного або розумового розвитку, у центрах (комплексах) ранньої реабілітації дітей-інвалідів, центрах (відділеннях) реабілітації інвалідів, підвищуються на 25% у зв’язку зі шкідливими та важкими умовами праці.

Отже, скасування зазначеного підвищення посадових окладів для медичних працівників з посиланням на наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» від 15.04.1993 № 102 не є правомірним.

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді