Форма № 045/о: Карта звернення за антирабічною допомогою

Відповідно до Інструкції форму № 045/о заповнює відповідальна особа закладу охорони здоров’я, що має право на надання антирабічної допомоги. Таку документацію ведуть щодо кожного пацієнта незалежно від місця його постійного проживання (реєстрації). Отож читайте, як правильно вносити інформацію, перегляньте зразок та завантажте бланк.

Наказом Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я, які надають амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності» від 28.07.2014 № 527 затверджено нову форму первинної облікової документації № 045/о «Карта звернення за антирабічною допомогою» та інструкцію щодо її заповнення (далі — форма № 045/о; Інструкція).

Форма № 045/о: Карта звернення за антирабічною допомогоюЧитайте: "Лікар-рентгенолог: посадова інструкція"

Форму № 045/о заповнюють у примірниках. Один екземпляр після закінчення курсу передбачених щеплень та нагляду за твариною, яка вкусила, подряпала або заслинила постраждалого, відповідальна особа надсилає до територіального органу Державної санітарно-епідеміологічної служби (далі — територіальна СЕС).

Інший примірник форми № 045/о потрібно зберігати у закладі охорони здоров’я, де надавалася антирабічна допомога.

У разі, якщо пацієнт звернувся безпосередньо в антирабічне відділення (кабінет) територіальної СЕС, працівники служби заводять Карту звернення за антирабічною допомогою в одному екземплярі та зберігають її у себе в архіві.

Згідно з Інструкцією відповідальна особа закладу охорони здоров’я, крім заповнення форми, терміново, у день звернення пацієнта телефонує черговому персоналу територіальної СЕС та повідомляє про кожний випадок звернення за антирабічною допомогою.

Форма № 045/о: Карта звернення за антирабічною допомогоюЧитайте: "Заповнення медичних форм: роз’яснення МОЗ"

Усі пункти форми № 045/о заповнює медичний персонал закладу охорони здоров’я, до якого звернувся постраждалий за отриманням допомоги (табл.)

Форма № 045/о: Карта звернення за антирабічною допомогою

Завантажте зразок заповнення форми № 045/о «Карти звернення за антирабічою допомогою»

Форма № 045/о: Карта звернення за антирабічною допомогою

Завантажте бланк форми № 045/о «Карти звернення за антирабічою допомогою»

Заповнення Карти звернення за антирабічною допомогою

Пункт форми № 045/о

Рекомендації щодо заповнення

1−3

Зазначають дані пацієнта:

- прізвище, ім’я, по батькові;

- вік (для дітей до 1 року — місяці, дні);

- місце проживання/реєстрації згідно з паспортними даними або місце перебування.

Зверніть увагу: якщо пацієнтом є дитина, зазначається місце проживання, реєстрації, перебування її батьків або інших законних представників

4

Місце роботи, посаду записують зі слів постраждалого

5

Вказують дату нанесення (число, місяць, рік, години і хвилини) та вид травми (укус, подряпання, заслинення чи їх комбінація)

6

Вказують найменування закладу охорони здоров’я, у який звернувся пацієнт з приводу травми, та число, місяць, рік, години, хвилини звернення

7

Описують отримані ушкодження, вказуючи їх локалізацію

8

Вказують відомості про тварину, яка вкусила, подряпала, заслинила, нанесла травми (назва тварини, домашня, бродяча тощо)

9

Детально описують місце та обставини, за яких постраждалому нанесено травму (укус, подряпання чи заслинення тощо)

10

Вказують дані про підтвердження/непідтвердження сказу у тварини, яка нанесла пошкодження постраждалому. У випадку підтвердження діагнозу ветеринарним лікарем зазначаються методи діагностики, якими діагноз був підтверджений (клінічно, лабораторно)

11

Вказують стан тварини після нанесення травми постраждалому:

- залишилась здоровою;

- здохла;

- вбита (зазначається дата загибелі тварини);

- невідомо

12

Записують анамнез потерпілого:

- наявність захворювань нервової системи;

- вживання спиртних напоїв, як часто;

- одержання раніше антирабічних щеплень (коли і скільки);

- інші відомості.

Цей пункт заповнює лікуючий лікар постраждалого

13

Зазначають призначені щеплення та дати їх проведення (число, місяць, рік)

14

Записують призначений режим (госпіталізація, амбулаторне лікування)

15

Вказують введення антирабічного гамма-глобуліну із зазначенням дати та серії препарату

16

Зазначають реакції на внутрішньошкірну пробу:

- почервоніння;

- набряк;

- десенсибілізація (одно- чи двомоментна);

- добова доза;

- повторне введення із зазначенням дати, дози, серії вакцини

17

Зазначають ускладнення під час проведення щеплень, якщо такі є

18

Вказують інформацію щодо курсу щеплень (підкреслюють або записують):

- повністю закінчений;

- скасований, якщо тварина виявилась здоровою;

- перерваний самовільно тощо

19

Зазначають заходи, яких вжито щодо продовження перерваних щеплень

Форма № 045/о: Карта звернення за антирабічною допомогоюЧитайте: "Медична карта стаціонарного хворого: важливі нюанси заповнювання форми № 003/о"

Персонал закладу охорони здоров’я, яким була надана антирабічна допомога постраждалому, розбірливо вносить інформацію у всі передбачені формою пункти згідно з поставленими в ній запитаннями та заповнює графи таблиці 1. Там потрібно зазначити всі проведені щеплення і вказати:

  • дату щеплення;
  • дозу;
  • номер і серію вакцини;
  • хто проводив щеплення (особа має поставити підпис).

Приклад заповнення Карти звернення за антирабічною допомогою наведено у Додатку.

Форму № 045/о підписує лікуючий лікар, який оглядав хворого та призначав необхідне лікування, після чого документ потрібно зберігати в архіві закладу охорони здоров’я протягом 3 років.

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді