Iнфекційна безпека медичного персоналу: як розробити план заходів

Інфекційна безпека медперсоналу — важлива умова ефективної роботи медичного закладу. Тож розробіть план заходів, що допоможуть запобігти поширенню інфекційних захворювань у лікарні та подбати про здоров'я працівників та пацієнтів

Профілактика ВІЛ-інфікування у медзакладі ►►► ТЕСТ

Інфекційна безпека медичного персоналу — це система заходів щодо збереження здоров’я працівників та боротьби зі збудниками різноманітних хвороб. Умови роботи медичних працівників повинні відповідати санітарним вимогам, а сам персонал мусить суворо дотримуватися правил профілактики внутрішньолікарняних інфекцій. Та інфекційна безпека не обмежується лише цими заходами. Потрібно розробити цілісну програму та поетапно впроваджувати на усіх рівнях роботи, попередньо провівши аналіз умов праці та інших чинників.

Як розробити план заходів з інфекційної безпеки медпрацівників: алгоритм

Крок

Дії

ЕТАП 1. Проаналізуйте протиепідемічні заходи на епідемічно значимих об’єктах

1

Розробіть перелік епідемічно значимих об’єктів та визначте кратність проведення досліджень.


NB! Для закладів охорони здоров’я різних профілів відрізнятимуться і переліки епідемічно значимих об’єктів, і оснащення, що підлягає санітарно-бактеріологічному контролю.


Зокрема, визначте кратність:

  • планових санітарно-мікробіологічних досліджень епідемічно значимих об’єктів внутрішнього середовища (поверхні, обладнання, виробів медичного призначення, рук, халатів медперсоналу)
  • контролю мікробної контамінації повітря
  • лабораторного контролю ступеня забруднення бактерицидних фільтрів і ефективності роботи вентиляційної системи
  • мікробіологічного контролю стерильності виробів медичного призначення
  • перевірок щодо стерильності об’єктів внутрішнього середовища лікарні (медичного інструментарію, виробів медичного призначення після стерилізації, перев’язувального матеріалу, рук, халатів медичних працівників)

2

Проаналізуйте результати досліджень епідемічно значимих об’єктів та заходів, спрямованих на запобігання внутрішньолікарняним інфекціям

ЕТАП 2. Сплануйте та розробіть програми з інфекційного контролю

3

Візьміть участь у складанні плану роботи комісії з інфекційного контролю

4

Узгодьте план навчання медичного персоналу щодо дотримання санітарно-протиепідемічного режиму

5

Розробіть програму інфекційного контролю відповідно до санітарно-гігієнічних та протиепідемічних норм та правил

ЕТАП 3. Проведіть навчання медичного персоналу

6

Поінформуйте медсестринський персонал про чинники ризику при виконанні професійних обов’язків і правила запобігання професійним захворюванням

7

Забезпечте участь медсестринського персоналу у конференціях та регулярних (раз на місяць) семінарських заняттях у своєму структурному підрозділі щодо інфекційної безпеки

8

Розробіть диференційовані програми для поглибленого вивчення медичними сестрами проблем інфекційного контролю.


NB! Диференційовані програми розробляють на основі чинного законодавства, наказів Міністерства охорони здоров’я України та методичних рекомендацій з профілактики внутрішньолікарняних інфекцій закладу охорони здоров’я

9

Складіть план-графік проведення теоретичної та практичної підготовки медичного персоналу до роботи з особливо небезпечними інфекціями

ЕТАП 4. Здійсніть профілактику внутрішньолікарняних інфекцій

10

Проконтролюйте дотримання медсестринським персоналом комплексних санітарно-протиепідемічних заходів, спрямованих на всі шляхи поширення внутрішньолікарняних інфекцій: забруднений інструментарій, контакт з біологічними матеріалами пацієнтів тощо

Iнфекційна безпека медичного персоналу: як розробити план заходів

Санепідрежим в умовах пандемії: план профілактичних заходів

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді