Медична сестра психіатрії: стандарти професійної діяльності

Медична сестра психіатричного закладу охорони здоров’я повинна мати хорошу професійну підготовку з психіатрії, знати особливості перебігу захворювань та їх прояви. Проте не менш важливим для оволодіння цією професією є уміння спокійно розмовляти з людьми, вислуховувати їхню точку зору та давати об’єктивну оцінку всьому побаченому і почутому.

Робота медичної сестри психіатричного кабінету на прийомі

При організації прийому пацієнтів насамперед приймають агресивних, психопатизованих осіб з вираженими афективними проявами, адже вони створюють біля кабінету нездорову психологічну ситуацію. Також потрібно першими запрошувати до кабінету інвалідів, літніх людей, важкохворих соматичного профілю. Для цього протягом часу прийому медична сестра психіатрії має виходити в коридор, спілкуватися з відвідувачами та доповідати лікареві про контингент пацієнтів, що очікують своєї черги.

Медична сестра психіатрії: стандарти професійної діяльностіЧитайте: "Молодша медична сестра: прийняття на посаду та підготовка"

Встановлення контакту з пацієнтом

На першому етапі роботи з пацієнтом необхідно зробити все, аби хворому та членам його родини не було незручно чи соромно, що вони перебувають у психіатричному закладі. Для цього медичний персонал має поводитися максимально ввічливо, виявляти розуміння та співчуття.

Для встановлення психологічного контакту з пацієнтом (його рідними) медичній сестрі психіатрії  варто:

 • спілкуватися так, щоб її очі були на тому самому рівні, що і у співрозмовника;
 • при спілкуванні не наближатися до співрозмовника ближче за півметра (не порушувати його особистий простір);
 • звертатися до пацієнта (його рідних) на ім’я та по батькові;
 • зберігати дружній тон голосу;
 • стежити, щоб мовлення було спокійним, урівноваженим;
 • виявляти зацікавленість, співпереживати;
 • утримуватися від коментарів проблеми пацієнта, якщо це може образити чи принизити його.

Насамперед молодший спеціаліст з медичною освітою збирає інформацію про пацієнта і його сім’ю, запитує про наявність соціальних, психологічних, фізичних проблем. Надалі зібрану інформацію передають на ознайомлення лікарю.

Медична сестра психіатрії: стандарти професійної діяльностіЧитайте: "Заробітна плата медичних працівників 2017"

При первинному зборі інформації про пацієнта медична сестра може використати Лист сестринської оцінки стану пацієнта, розроблений зарубіжними медичними сестрами психіатричних закладів охорони здоров’я (див. Додаток 1).

Медична сестра психіатрії: стандарти професійної діяльності

Завантажте лист сестринської оцінки стану пацієнта

Консультування пацієнта

Медична сестра має у доступній формі надати пацієнту інформацію про заклад, у якому він отримуватиме медичну допомогу, про медикаменти, дослідження, послідовність оформлення документів для проходження медико-соціально-експертної комісії.

Варто наголосити на необхідності відвідувати лікаря згідно зі строками відвідування для диспансерної групи пацієнта і вимог диспансерно-динамічного спостереження.

Пацієнт та члени його родини мають зрозуміти, що подальший перебіг захворювання безпосередньо залежить від підтримувального лікування, зокрема регулярного прийому медикаментів.

Медична сестра психіатрії: стандарти професійної діяльностіЧитайте: "Докладно про вхідний контроль якості лікарських засобів"

Після консультації з медичним персоналом пацієнт та його рідні мають знати:

 • де придбати медикаменти;
 • в якій кількості та як часто приймати призначені ліки;
 • як може проявлятися дія ліків на організм;
 • які можуть бути побічні прояви медикаментів.

Також медична сестра психіатричної дільниці має інформувати хворого про його правовий статус, ознайомити його з нормами законодавства про тимчасову непрацездатність, перехід на інвалідність, право на пенсійне забезпечення, оформлення опіки тощо.

Медична сестра психіатрії: стандарти професійної діяльностіЧитайте: "Як правильно оформлювати та вести журнал обліку лікарських засобів"

Патронажна робота дільничної медичної сестри

Патронажна робота дільничної медичної сестри спрямована на попереднє ознайомлення з соціально-побутовими умовами життя пацієнта, його міжособистісними зв’язками з членами родини. Під час візитів до пацієнта молодший спеціаліст з медичною освітою має з’ясувати, з якими соціальними проблемами стикається хворий у повсякденному житті.

Отже, роль медичної сестри на цьому етапі полягає у тому, щоб:

 • зібрати повнішу інформацію про психологічні, фізичні і соціальні аспекти життя і здоров’я пацієнта;
 • визначити, як пацієнт поводить себе у повсякденному житті, зокрема як він спілкується з членами родини, яку роботу виконує вдома;
 • визначити навички і можливості самодопомоги (самообслуговування);
 • визначити рівень потреби пацієнта в медичній та соціальній до­помозі;
 • з’ясувати, наскільки рідні пацієнта потребують допомоги у догляді за хворим;
 • визначити, наскільки симптоми захворювання впливають на задоволення основних життєвих потреб пацієнта;
 • з’ясувати, чи є пацієнт небезпечним для себе або інших людей;
 • оцінити, чи достатньо та у який спосіб близькі підтримують хворого;
 • з’ясувати, чи проходить пацієнт підтримувальне лікування відповідно до призначення лікаря;
 • дізнатися, чи є медикаменти для підтримувального лікування на момент відвідування.

Насамкінець, патронажна робота дільничної медичної сестри полягає і в організації санітарно-просвітньої роботи у сім’ї пацієнта. Так, спеціаліст може навчати хворого та його рідних шляхом проведення бесід, лекцій, індивідуального консультування.

Медична сестра психіатрії: стандарти професійної діяльностіЧитайте: "Огляд новонародженого: алгоритми для медсестер"

Робота дільничної медичної сестри з відділом статистики

Дільнична медична сестра психіатричного закладу охорони здоров’я під час виконання посадових обов’язків тісно взаємодіє з відділом статистики. Так, вона має щомісячно повідомляти про:

 • взятих під нагляд хворих «Диспансерної» і «Консультативної» груп з позначками «Спеціальний облік», інвалід Великої Вітчизняної війни, учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, учасник Великої Вітчизняної війни тощо;
 • знятих з обліку;
 • зняття хворих з диспансерного і консультативного обліку;
 • взяття хворих на диспансерний і консультативний облік;
 • переведення хворих в межах закладу (повідомляє медична сестра, яка приймає хворого);
 • зміну прізвища хворого, місця проживання, групи інвалідності, діагнозу;
 • первинну інвалідність і повторний огляд;
 • взяття хворого на спеціальний облік і зняття з нього;
 • переїзд хворого в інший район проживання, який не обслуговується цим закладом охорони здоров’я.

Медична сестра психіатрії: стандарти професійної діяльностіЧитайте: "Правила виписування рецептів на лікарські засоби: запитання та відповіді"

Медичні сестри, що надають інформацію у відділ статистики, мають звертати особливу увагу на дату народження хворого (число, місяць, рік), дату взяття на облік вперше в житті та дату початку захворювання. Адже не можна знімати з обліку через одужання чи через стійке поліпшення стану здоров’я чоловіків віком до 25 років з діагнозом «Розумова відсталість».

Насамкінець зазначимо, що якість роботи медичної сестри психіатричного закладу охорони здоров’я безпосередньо залежить від її організаторських здібностей, уміння ефективно розподіляти посадові обов’язки у часі. Чималу роль у цьому відіграє організація робочого місця.

Зокрема, амбулаторні картки хворих мають бути розставлені в шафах в алфавітному порядку, корінці карток позначають відповідними кольорами за дільницями. Окрім цього, на картках хворих, що перебувають на спеціальному обліку як соціально-небезпечні, робиться позначка чорним кольором. На корінцях карток інвалідів та учасників Великої Вітчизняної війни робиться позначка червоного кольору.зміст

Ефективний керівник медсестринського персоналу

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді