Як оплачувати працю у реорганізованих станціях швидкої допомоги

Теми:
Як оплачувати працю у реорганізованих станціях швидкої допомоги

Так, дійсно, при проведенні реформи у системі екстреної допомоги станції швидкої медичної допомоги було реорганізовано та введено до складу центрів екстреної медичної допомоги як їхні структурні підрозділи. У зв’язку з цим переважно у керівників цих закладів знизився рівень оплати праці.

Враховуючи таку ситуацію, пунктом 2 спільного наказу Міністерства соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України «Про унесення змін до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» від 15.08.2013 № 503/721 (далі — Наказ № 503/721) передбачили, що керівникам станцій швидкої медичної допомоги, що увійшли до складу центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, у разі зменшення заробітної плати, яку до реорганізації вони отримували на займаній посаді, виплачується різниця між заробітною платою (без премії), визначеною за попереднім місцем роботи, та розміром заробітної плати, встановленим за новими умовами оплати праці, на період до зміни умов оплати праці, за яких нові розміри заробітної плати перевищать діючі.

Тому, якщо реорганізація проведена шляхом ліквідації станції швидкої медичної допомоги та на її базі створено станцію екстреної медичної  допомоги, яка є структурним підрозділом центру екстреної медичної допомоги, завідувач відділення екстреної медичної допомоги має право на виплату різниці між заробітною платою (без премії), визначеною за попереднім місцем роботи, та заробітною платою, встановленою за новими умовами оплати праці, як це передбачено пунктом 2 Наказу № 503/721.

Щодо розроблення окремого порядку встановлення надбавок працівникам станцій екстреної медичної допомоги маємо сказати таке. У зв’язку з тим, що постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання оплати праці медичних працівників системи екстреної медичної допомоги» від 27.03.2013 № 199 прямої дії, немає підстав для розроблення підзаконних актів стосовно порядку встановлення медичним працівникам екстреної медичної допомоги надбавки за особливий характер та особливі умови праці (20% та 20%, разом до 40% від посадового окладу) та переліку посад, на які поширюється дія зазначеної постанови.

Тому відповідно до пункту 1.7 розділу 1 «Загальні положення» спільного наказу Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» від 05.10.2005 № 308/519 конкретні розміри доплат, надбавок та інших виплат визначає керівник закладу за рахунок і в межах фонду заробітної плати, а відображають їх у розрахункових відомостях на виплату заробітної плати.

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді