Строки нарахування нового посадового окладу після підвищення кваліфікаційної категорії

Коли нарахують новий посадовий оклад після підвищення кваліфікаційної категорії

Питання проведення атестації медичних сестер врегульовано Положенням про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України «Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою» від 23.11.2007 № 742 (далі — Положення № 742).

Результати атестації доводяться до відома осіб, що атестуються, одразу після закінчення засідання атестаційної комісії (п. 1.20 Положення № 742), а протокол з рішенням атестаційної комісії затверджується наказом керівника органу (закладу) охорони здоров’я, при якому вона створена, у десятиденний строк з дня засідання комісії (п. 1.23 Положення № 742).

Відповідно до підпункту 6 підпункту 2.4.1 розділу 2 Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 № 308/519, виплата заробітної плати з урахуванням підвищення посадового окладу за наявності кваліфікаційної категорії проводиться працівникам протягом п’яти років з дня затвердження наказом органу (закладу) охорони здоров’я рішення атестаційної комісії про присвоєння (підтвердження) категорії.

Отже, бухгалтерією закладу охорони здоров’я має бути здійснено перерахунок заробітної плати та враховано підвищення посадового окладу за кваліфікаційну категорію такого працівника з дня затвердження рішення атестаційної комісії.

Нові вимоги до ліцензування медичної практики