Розробляємо Правила перебування пацієнтів у закладі охорони здоров’я

Як відомо, за наявність затверджених Правил перебування пацієнтів медичному закладу нараховують 3 бали при проходженні акредитації. Як правильно оформити ці Правила, щоб отримати додаткові бали до рейтингу, — про це далі у статті

Наказом Міністерства охорони здоров’я України «Про вдосконалення акредитації закладів охорони здоров’я» від 14.03.2011 № 142 затверджено Стандарти акредитації закладів охорони здоров’я (далі — Стандарти акредитації), на основі яких проводять експертизу відповідності закладів охорони здоров’я (усіх форм власності) критеріям, встановленим у цих стандартах.

Розробляємо Правила перебування пацієнтів у закладі охорони здоров’яЧитайте: "Техніка безпеки під час виконання ін'єкцій"

Розділ IV Стандартів акредитації медичного закладу присвячено правам, обов’язкам та безпеці пацієнтів. Зокрема, у цьому розділі закріплено вимоги про взяття інформованої згоди на медичне втручання, дотримання правил етики і деонтології, проведення клінічних розглядів лікарських помилок. А також зазначено, що обов'язково мають бути затверджені Правила перебування пацієнтів у медичному закладі (пункт 4.9 Стандартів акредитації). Зазвичай, Правила є додатком до наказу головного лікаря про їх затвердження.

Правила перебування пацієнтів у закладі охорони здоров’я стануть логічним доповненням Прав та обов’язків пацієнтів. Керівники медичних закладів мають також забезпечити ознайомлення пацієнтів із Правилами. Таку вимогу встановлено пунктом 4.10 Стандартів акредитації. Наприклад, підтвердженням того, що пацієнт ознайомився з Правилами перебування у медичному закладі може бути підпис у медичній карті стаціонарного хворого або у спеціальному журналі, які потім можна продемонструвати акредитаційній комісії та отримати іще 3 бали до рейтингу.

Розробляємо Правила перебування пацієнтів у закладі охорони здоров’яЧитайте: "Нюанси заповнення форми 025/о «Медична карта амбулаторного хворого»"

Зразок оформлення правил прийому та перебування пацієнтів у закладі охорони здоров’я

Додаток до наказу головного лікаря
Зразківської міської дитячої
клінічної лікарні № 3
від «16» листопада 2015 року № 48

Порядок прийому та правила перебування пацієнтів
у Зразківській міській дитячій клінічній лікарні № 3

1. Загальні положення

1.1. Зразківська міська дитяча клінічна лікарня № 3 (далі — лікарня) надає населенню послуги за графіком, встановленим адміністрацією лікарні.

1.2. Прийом пацієнтів здійснюється із понеділка по п’ятницю — з 8:00 до 19:00; у суботу — із 8:00 до 15:00. Неділя — вихідний день.

1.3. Стаціонар лікарні працює цілодобово.

1.4. Отримання висновків і рекомендацій лікарів, розроблення плану лікування, виконання медичних маніпуляцій або інших додаткових послуг може бути здійснено тільки після консультації лікаря або проходження обстеження.

Розробляємо Правила перебування пацієнтів у закладі охорони здоров’яЧитайте: "Дезінфекція: види та методи проведення"

2. Порядок прийому хворих

2.1. Координаційну роботу при зверненні пацієнтів забезпечує реєстратура, яка виконує функції розподілу хворих між лікарями, надає довідкову інформацію. Пацієнт може отримати попередню інформацію про години прийому та перелік послуг безпосередньо у реєстратурі закладу або телефоном.

2.2. Пацієнтів обслуговують у реєстратурі у порядку загальної черги, за винятком пацієнтів, які мають право на позачергове обслуговування.

2.3. За екстреними показаннями медичну допомогу у закладі надають із моменту звернення пацієнта.

2.4. Дітям до 15 років медичні та консультативні послуги надають у присутності батьків або законних представників.

2.5. При зверненні пацієнта до закладу працівники реєстратури забезпечують доставку його амбулаторної карти до лікаря.

Розробляємо Правила перебування пацієнтів у закладі охорони здоров’яЧитайте: "Навчаємо медичних працівників принципам надання невідкладної допомоги у відділеннях"

3. Умови надання медичної допомоги у денному стаціонарі

3.1. Лікування пацієнтів у денному стаціонарі закладу організовує лікар­педіатр або лікар профільної спеціальності.

3.2. Пацієнти, які потребують інтенсивного амбулаторного лікування і спостереження медичним персоналом без цілодобової потреби, перебувають у денному стаціонарі протягом 3­4 годин.

3.3. У денному стаціонарі надають:

  • ліжко­місце (на період лікування);
  • фізіотерапевтичні процедури та інші методи відновного лікування.

3.4. Пацієнта у денному стаціонарі оглядає лікар залежно від стану здоров’я, але не рідше ніж раз на 2 дні.

Розробляємо Правила перебування пацієнтів у закладі охорони здоров’яЧитайте: "Правила відвідування пацієнтів у відділенні інтенсивної терапії: нові вимоги"

4. Правила перебування у поліклініці

4.1. Пацієнт, що зайшов до поліклініки у осінньо­зимовий період, зобов’язаний здати верхній одяг до гардеробу.

4.2. При записуванні на всі види медичних послуг пацієнт має звернутися до реєстратури. Якщо пацієнт прийшов до поліклініки вперше, реєстратор заповнює амбулаторну карту, в якій будуть відображені загальні дані. На прохання реєстратора пацієнт має надати паспорт або інший документ, що підтверджує особу.

4.3. Час початку проходження діагностичного обстеження, а також прийому лікаря може коригуватися із огляду на те, що у всіх пацієнтів різні проблеми та патології. Консультування пацієнта або обстеження можуть тривати понад запланований час, тому наступна консультація розпочнеться пізніше.

4.4. Всі дані діагностичних обстежень, а також діагноз і рекомендації лікаря заносять до амбулаторної карти пацієнта. Амбулаторні карти зберігають у поліклініці протягом всього часу спостереження і лікування. Амбулаторна карта може видаватися пацієнтові на вимогу за заявою.

4.5. Всі дані обстежень і консультативні висновки пацієнти отримують у вигляді медичної виписки, завіреної печаткою поліклініки.

4.6. Необхідною умовою для отримання позитивного ефекту від призначеного лікування є чітке виконання пацієнтом всіх приписів і рекомендацій лікаря, забезпечення необхідного рівня особистої гігієни і правил прийому медикаментів.

4.7. Пацієнт, перебуваючи у поліклініці, повинен із повагою ставитися до персоналу та інших пацієнтів, не дозволяти собі грубощів та нетактовності. Його поведінка не має порушувати атмосферу поваги і доброзичливості.

4.8. Пацієнтам, які з’явилися на прийом у брудному одязі або зі специфічними запахами, не прийнятними для поліклініки, а також пацієнтам, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння, поліклініка має право відмовити у наданні послуг.

5. Правила перебування у стаціонарі

5.1. При перебуванні у стаціонарі пацієнти зобов’язані дотримуватися Правил внутрішнього розпорядку.

5.2. Обов’язковим є виконання приписів, рекомендацій і вказівок лікарів, особливо щодо режиму прийому ліків, харчування, навантаження (фізичного та психологічного), відмови від шкідливих звичок.

5.3. Пацієнтам не рекомендується залишати без нагляду цінні речі та гроші.

5.4. У стаціонарі лікарні встановлено такий режим відвідання пацієнтів: приймання передач та відвідування пацієнтів — щодня з 7:00 до 14:00 та з 17:00 до 20:00.

5.5. Головний чи черговий лікар має право самостійно змінювати години прийому відвідувачів. Тимчасові обмеження для прийому відвідувачів можуть бути встановлені щодо окремих пацієнтів їхнім лікуючим лікарем (за станом здоров’я).

5.6. Відвідувачам, що приходять до пацієнтів, заборонено:

  • порушувати спокій та сон пацієнтів;
  • приносити заборонені речі, у тому числі алкоголь, наркотичні та психотропні речовини, тютюнові вироби, а також медичні засоби та матеріали, що не були призначені пацієнту його лікуючим лікарем;
  • порушувати санітарні правила та норми, зокрема вимоги щодо надягання халатів, бахіл тощо.

5.7. Відвідувачам та пацієнтам суворо заборонено проносити до палат стаціонару: зброю, колючі та ріжучі предмети, алкоголь, наркотичні та психотропні препарати, продукти сумнівної якості, квіти з сильним запахом, хімічні реактиви, отрути, не узгоджені із лікуючим лікарем лікарські препарати. У разі виявлення вказаних предметів у передачах або палатах, вони підлягають тимчасовому вилученню або одразу повертаються відвідувачам, які їх принесли для передавання пацієнтам.

Розробляємо Правила перебування пацієнтів у закладі охорони здоров’яЧитайте: "Нове Положення про центр первинної медико-санітарної допомоги"

6. Гарантії лікарні для пацієнтів

6.1. Лікарня гарантує:

  • застосування лише дозволених на території України витратних матеріалів, медикаментів та обладнання, які мають відповідні сертифікати;
  • надання за потреби невідкладної допомоги хворим;
  • нерозголошення та збереження конфіденційної інформації про пацієнтів.

6.2. Обстеження, лікування, медичні втручання та маніпуляції проводять лише за умови отримання письмової поінформованої згоди від пацієнта.

6.3. Необхідною умовою для виконання гарантій лікарнею є точне дотримання і виконання пацієнтами всіх приписів і рекомендацій лікарів, необхідних умов гігієни.

6.4. Після проходження діагностичного (ультразвукового, лабораторного тощо) обстеження пацієнту не одразу призначають лікування. Рекомендації щодо лікування надають виключно після консультації у профільного спеціаліста.

6.5. Лікарня не несе відповідальності за речі, залишені у верхньому одязі пацієнтів та без нагляду пацієнтом чи супровідними особами.

7. Порушення правил перебування у лікарні та відповідальність

У лікарні та на прилеглій до неї території заборонено:

7.1. Проявляти агресію.

7.2. Курити, вживати спиртні напої, наркотики або інші психотропні речовини.

7.3. Тримати при собі холодну або вогнепальну зброю, демонструвати її персоналу чи довколишнім.

7.4. Виносити за межі лікарні та прилеглої території будь­яке майно, витратні матеріали, медикаменти, які належать лікарні.

7.5. Здіймати гамір, поводитися не відповідно до обставин, заважати пацієнтам та медичному персоналу.

7.6. Займатися будь­яким видом торгівлі або обміну.

7.7. Приходити до лікарні із тваринами або птахами.

При скоєнні будь­якого із перелічених порушень лікарня має право відмовити па­цієнту у прийомі.

Головний лікар                                                   Коноваленко                                    В. О. Коноваленко

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді