Чи мають право на пільги тренери-інструктори басейнів?

Насамперед звертаємо увагу на те, що згідно зі статтею 153 Кодексу законів про працю України на всіх підприємствах, в установах, організаціях створюються безпечні і нешкідливі умови праці. Забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці покладається на власника або уповноважений ним орган.

Роботодавець відповідно до статті 13 Закону України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р. № 2694-­XII зобов’язаний створити на робочому місці у кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-­правових актів, а також забезпечити дотримання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

Отже, умови праці у спортивних і загальнооздоровчих басейнах відповідно до Гігієнічної класифікації праці мають бути нормальними або допустимими. За роботу в таких умовах пільги
і компенсації законодавством не передбачено.

Однак згідно зі статтею 8 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-­ВР окремим категоріям працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-­емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, надається щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці за Списком виробництв, робіт, професій і посад працівників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. № 1290 (додаток № 2 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2003 р. № 679 зі змінами; далі — Список № 1290).

Відповідно до позиції 35 розділу ХVІ «Діяльність у сфері організації відпочинку, розваг, культури та спорту» (підрозділ «Діяльність тренерів і спортивних викладачів») Списку № 1290 право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці мають лише тренери-­викладачі дитячо-­юнацької спортивної (спортивно-­технічної) школи, спеціалізованої дитячо-­юнацької школи олімпійського резерву, спеціалізованої дитячо-­юнацької (спортивно-­технічної) школи та училища олімпійського резерву.

Оскільки інших тренерів Списком № 1290 не передбачено, отже, права на таку відпустку вони не мають.

Як створити наглядову раду ЗОЗ: алгоритм дій від розробників постанови

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді