Надбавка за вислугу років лікарю-анестезіологу

Згідно з Порядком виплати надбавки за вислугу років лікарям і фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою державних і комунальних закладів охорони здоров’я, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 р. № 1418 (із змінами і доповненнями; далі — Порядок № 1418), до стажу роботи для нарахування надбавки за вислугу років включається весь час роботи на посадах лікарів усіх спеціальностей та фахівців із базовою та неповною вищою медичною освітою усіх спеціальностей у державних та комунальних закладах охорони здоров’я. Крім того, згідно з пунктом 4 Порядку № 1418, до стажу роботи, що дає право на встановлення надбавки за вислугу років, зараховується час строкової військової служби, якщо працівник до призову на військову службу працював на посадах лікарів і фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою у державних та комунальних закладах охорони здоров’я і протягом трьох місяців після звільнення з військової служби (без урахування часу проїзду на постійне місце проживання) був прийнятий на роботу на одну із зазначених посад у державному або комунальному закладі охорони здоров’я. При цьому час навчання у закладах вищої освіти не зараховується до стажу роботи, що дає право на зазначену надбавку.

З огляду на викладене, періоди навчання у медичному училищі та медичному інституті, а також строкова служба в армії та служба за контрактом не зараховуються до стажу роботи, що дає право на вказану надбавку.

Період роботи на посаді фельдшера медвитверезника в органах внутрішніх справ може бути зарахований згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до пункту 4 Порядку виплати надбавки за вислугу років лікарям і фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою державних та комунальних закладів охорони здоров’я» від 20 січня 2010 р. № 47 за умови, що оплата праці відповідала умовам оплати праці медичних працівників державних та комунальних закладів охорони здоров’я.

Нові вимоги до ліцензування медичної практики