Чи правомірним є положення колективного договору про те, що робоча зміна фельдшера триває 24 години?

Відповідно до статті 61 Кодексу законів про працю України на безперервно діючих підприємствах, в установах, організаціях, а також в окремих виробництвах, цехах, дільницях, відділеннях і на деяких видах робіт, де за умовами роботи не може бути додержана встановлена для даної категорії працівників щоденна або щотижнева тривалість робочого часу, допускається за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) підприємства, установи, організації запровадження підсумованого обліку робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала нормального числа робочих годин. У закладах охорони здоров’я на роботах, пов’язаних із наданням медичної допомоги населенню, як правило, і застосовується підсумований облік робочого часу з місячним обліковим періодом.

Загалом, відповідно до розділу 5 Галузевих правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників закладів, установ, організацій та підприємств системи охорони здоров’я України, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18 грудня 2000 р. № 204-­о, передбачено, що в закладах охорони здоров’я тривалість нічної роботи дорівнює денній і становить до 12 годин у зміну. Призначати працівника на роботу протягом двох змін поспіль забороняється. Однак за рішенням трудового колективу дозволяється встановлювати тривалість робочої зміни до 24 годин (крім водіїв санітарного транспорту). У кожному конкретному випадку питання встановлення тому чи тому працівникові тривалості робочої зміни до 24 годин має вирішуватись лише за згодою працівника і профспілкового органу закладу охорони здоров’я. Самі ж графіки змінності доводять до відома працівника, як правило, не пізніше ніж за місяць до введення їх в дію.

Отже, наявність відповідного положення у колективному договорі та згоди виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) на встановлення робочої зміни тривалістю до 24 годин не порушує нормативних вимог, але, разом з тим, не позбавляє роботодавця обов’язку отримати і  від працівника згоду про роботу в таких умовах.

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді