Наукова робота і надбавка за вислугу років

Згідно з пунктом 2 Порядку виплати надбавки за вислугу років лікарям і фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою державних і комунальних закладів охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 р. № 1418 (із змінами і доповненнями; далі — Порядок № 1418), медичні працівники державних і комунальних закладів охорони здоров’я мають право на надбавку за вислугу років у розмірі від 10 до 30 відсотків посадового окладу залежно від стажу роботи у закладах охорони здоров’я. Надбавка виплачується медичним працівникам за умови, що оплата їхньої праці здійснювалася відповідно до умов оплати праці працівників бюджетної сфери.

Із прийняттям постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до пункту 4 Порядку виплати надбавки за вислугу років лікарям і фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою державних та комунальних закладів охорони здоров’я» від 20 січня 2010 р. № 47 деякі категорії персоналу набули право на надбавку за вислугу років. Так, робота у клініках та структурних підрозділах охорони здоров’я науково-дослідних (наукових) установ дає право на виплату надбавки за вислугу років за умови, що ці установи були або є у державній чи комунальній власності, назви посад в них відповідають назвам посад, переліченим у пункті 3 Порядку № 1418, і оплата праці цих працівників здійснюється відповідно до умов оплати праці медичних працівників державних та комунальних закладів охорони здоров’я.

З урахуванням того, що клініка є закладом охорони здоров’я, який не менше ніж на 50% використовується для розташування структурних наукових і навчальних підрозділів (кафедри, лабораторії тощо) вищих навчальних медичних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації, закладів післядипломної освіти, до стажу, що дає право на надбавку за вислугу років зараховується період роботи на посаді лікаря-хірурга торакоабдомінального відділення клініки. При цьому періоди роботи на посадах молодшого наукового співробітника і асистента кафедри не включаються до стажу, що дає право на надбавку за вислугу років, оскільки відповідні посади не передбачено Порядком № 1418.

Як створити наглядову раду ЗОЗ: алгоритм дій від розробників постанови

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді