Право на надбавку за додатково виконувану роботу за вакантні посади лікарів

Це питання врегульоване нормами спільного наказу Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» від 5 жовтня 2005 р. № 308/519 (далі — Наказ № 308/519).

Пунктом 1.7 Наказу № 308/519 встановлено, що конкретні розміри доплат, надбавок та інших виплат визначаються керівником закладу, установи за рахунок і в межах фонду заробітної плати та відображаються у розрахункових відомостях на виплату заробітної плати. Преміювання керівників закладів, установ та їх заступників, встановлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюється за рішенням органу вищого рівня у межах наявних коштів на оплату праці.

Визначення розміру заробітної плати проводиться в усіх випадках окремо за основною посадою і при роботі за сумісництвом.

Також згідно з пунктом 4.4 розділу 4 «Надбавки» Наказу № 308/519 працівникам можуть установлюватись надбавки у розмірі до 50% посадового окладу (тарифної ставки):

  • за високі досягнення у праці;
  • за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);
  • за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не може перевищувати 50% посадового окладу такого працівника.

Відповідно до пункту 5.11 розділу 5 «Інші питання оплати праці» Наказу № 308/519 преміювання працівників здійснюється у межах фонду заробітної плати. Розмір премії працівника залежить від особистого внеску в загальні результати роботи підрозділу, закладу і граничними розмірами не обмежується. Преміювання керівників закладів, установ та їх заступників здійснюється за рішенням органу вищого рівня. Отже, такого працівника може бути премійовано за наслідками праці як за основ­ним місцем роботи, так і за сумісництвом окремо. У першому випадку при визначенні розміру премії для керівника — головного лікаря за основним місцем роботи преміювання буде провадитись за рішенням органу вищого рівня управління, аналогічно до наведеної ситуації із встановленням надбавок. Що ж стосується вирішення питання про преміювання за сумісництвом та розміру преміювання, то це питання має бути вирішене безпосередньо головним лікарем.

Виходячи з вищезазначеного, при наявності фонду заробітної плати (у т. ч. за рахунок його економії) у наведеній ситуації дописувач матиме право на встановлення надбавки до 50% з визначених Наказом № 308/519 підстав та додаткове преміювання окремо за основною посадою і при роботі за сумісництвом.

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді