Додаткова доза вакцини проти COVID-19: кого з пацієнтів направляти і як її отримати

Автор

Медична справа

Експертна редакція порталу
Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) оприлюднила рекомендації щодо застосування третьої дози вакцини проти CJVID-19. Які категорії осіб можуть її отримати та чим бустерна доза вакцини відрізняється від додаткової, дізнайтеся зі статті

Додаткова доза для осіб із тяжкими захворюваннями рекомендована незалежно від того, вакцина якого виробника була використана для перших двох доз.

Кому показана третя доза вакцини проти COVID-19, визначають рекомендації НТГЕІ №18-10/2021-1, затверджені наказом МОЗ № 2770 від 13 грудня 2021 року.

NB! Бустерна доза необхідна, щоб убезпечити тих осіб, чия імунна система могла не сформувати належний захист після двох доз вакцини проти COVID-19.

Який лікар має право видавати довідку з протипоказаннями до вакцинації від COVID-19

Бустерна доза і додаткова доза: різниця

Поняття бустерна доза вакцини та додаткова доза вакцини часто плутають. Тож розмежуймо їх.

НТГЕІ так визначає ці поняття:

 • бустерна доза — це доза, яку вводять з метою посилення імунної відповіді/ефективності вакцини, що згасає з часом. Її також називають ревакцинальною.
 • додаткова доза — це доза, яку вводить, щоб досягти кращого захисту в осіб, які за станом свого здоров’я мають нижчу ефективність вакцин у порівнянні з ефективністю вакцини в загальній популяції. Тобто третя доза для дводозних схем вакцинації та друга — для однодозної схеми.

✅✅✅ Протипоказання до вакцинації проти COVID-19

Третя доза вакцини в Україні: хто може отримати

1. Особи з первинними або набутими імунодефіцитними станами на момент вакцинації:

 • гострі та хронічні лейкози, клінічно агресивні лімфоми (включаючи лімфому Ходжкіна), які перебували на терапії на момент вакцинації або протягом 12 місяців після досягнення ремісії
 • особи, які перебувають під наглядом з хронічними лімфопроліферативними розладами, включаючи гематологічні злоякісні пухлини, такі як низькодиференційована лімфома, хронічний лімфоїдний лейкоз, мієлома, макроглобулінемія Вальденстрема та інші плазмоклітинні дискразії (цей перелік не є вичерпним)
 • імуносупресія, спричинена ВІЛ, з кількістю CD4
 • первинні або набуті клітинні/комбіновані імунодефіцити з лімфопенією (
 • алогенна/аутологічна трансплантація стовбурових клітин протягом попередніх 24 місяців
 • трансплантація стовбурових клітин понад 24 місяці тому з постійною імуносупресію або хворобою трансплантат проти господаря (GVHD)
 • стійка агаммаглобулінемія (IgG

2. Особи, які перебувають на імуносупресивній або імуномодулюючій терапії під час вакцинації, а саме отримують або отримували:

 • імуносупресивну терапію з приводу трансплантації солідних органів протягом останніх 6 місяців
 • імуносупресивну хіміотерапію або променеву терапію за будь-якими показаннями протягом останніх 6 місяців
 • протягом останніх 3 місяців таргетну терапію при аутоімунних захворювань, таку як інгібітори JAK або біологічні імуномодулятори, включаючи В-клітинну таргетну терапію (включаючи ритуксимаб, але в цьому випадку реципієнта вважатимуть імунодефіцитним протягом 6 місяців), Т-клітині ко-стимулюючі модулятори, моноклональні інгібітори фактора некрозу пухлини (TNFi), препарати рецептори до TNF, інгібітори рецепторів інтерлейкіну (IL) -6, інгібітори IL-17, інгібітори IL 12/23, інгібітори IL 23

  УВАГА! Цей перелік не є вичерпним.

3. Особи з хронічним імуноопосередкованим запальним захворюванням, які отримували або отримували імуносупресивну терапію до щеплення, зокрема:

 • високі дози кортикостероїдів (еквівалентно ≥ 20 мг/добу за преднізолоном) упродовж понад 10 днів у попередньому місяці
 • довготривалий прийом помірних доз кортикостероїдів (еквівалент ≥10 мг преднізолону на добу упродовж понад 4 тижнів) протягом останніх 3 місяців
 • небіологічні пероральні імуномодулюючі препарати, такі як метотрексат> 20 мг на тиждень (перорально та підшкірно), азатіоприн> 3,0 мг/кг/добу, 6-меркаптопурин> 1,5 мг/кг/день, мікофенолат> 1 г/день у попередні 3 місяці
 • комбіновану терапію в індивідуальних дозах, нижчих ніж зазначені вище, включаючи прийом ≥7,5 мг преднізолону на день у поєднанні з іншими імуносупресивними препаратами (крім гідроксихлорохіну або сульфасалазину) та пацієнтами, які отримували будь-яку дозу метотрексату з лефлуномідом протягом останніх 3 місяців

4. Особи, які отримували високі дози стероїдів (що еквівалентно> 40 мг преднізолону на добу тривалістю понад тиждень) з будь-якої причини за місяць до вакцинації, зокрема:

NB! Особи, які отримували короткочасну терапію імуносупресивними препаратами (≤40 мг преднізолону на день) у зв'язку з гострим епізодом (наприклад, астма / ХОЗЛ / COVID-19) та особи, які приймали кортикостероїди при недостатності надниркових залоз в якості замісної терапії, не вважаються як такі, що мають сильну імуносупресію, та вакцинація яких дозволяє сформувати адекватну імунну відповідь при первинній вакцинації.

Додаткова доза особам із цього переліку рекомендована незалежно від того, вакциною якого виробника вони отримували перші дві дози.

Як отримати додаткову дозу вакцини

Якщо людині рекомендовано отримати третю дозу вакцини проти COVID-19, сімейний чи профільний лікар має видати їй направлення на введення додаткової дози за медичними показами. Форма такого навправлення — довільна.

Дані про введення третьої дози вакцини вносить до ЕСОЗ лікар вакцинальної бригади.

Який інтервал між дозами

Додаткову дозу можна отримати щонайменше через 28 днів після другої дози вакцини проти COVID-19, якщо вакцина Janssen, то після першої.

Оптимальний інтервал введення — до 3 місяців після другої дози.

✅✅✅ Утилізація медичних відходів після вакцинації проти COVID-19

Яку вакцину можна колоти як третю дозу

Додаткову дозу введуть тією самою вакциною, якою вводили дві попередні дози.

NB! Якщо тієї чи тієї вакцини немає в країні, то дозволено комбінувати вакцини за затвердженими в Україні схемами.

Якщо дві дози вакцини особа отримувала за змішаною схемою, то додаткова доза має бути введена тією самою вакциною, яку використовували для другої дози.

Документ про вакцинацію після третьої дози продовжувати не будуть, тобто він буде чинним 365 днів з дати введення другої дози.

За матеріалами МОЗзміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики