Пенсія за вислугу років на приватному медичному підприємстві

Для визначення права на зарахування до спеціального стажу певного періоду роботи необхідно, щоб людина працювала в закладах і на посадах, які дають право на пенсію за вислугу років. Перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 4 листопада 1993 р. № 909 (зі змінами і доповненнями; далі — Перелік закладів, установ  і посад).

Робота за спеціальністю в закладах, установах і на посадах, передбачених Переліком, закладів, установ  і посад дає право на пенсію незалежно від форми власності або відомчої належності закладів і установ.

В розділі 2 «Охорона здоров’я» Переліку закладів, установ  і посад передбачені лікарі та середній медичний персонал (незалежно від найменування посад), які працюють, зокрема, в таких установах: лікарняних закладах, лікувально-­профілактичних закладах особливого типу, лікувально-­трудових профілакторіях, амбулаторно-­поліклінічних закладах, закладах швидкої та невідкладної медичної допомоги, в закладах переливання крові, закладах охорони материнства і дитинства, санаторно-­курортних закладах, діагностичних центрах.

Згідно з Переліком закладів охорони здоров’я, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я «Про затвердження переліків закладів охорони здоров’я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров’я» від 28 жовтня 2002 р. № 385, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12 листопада 2002 р. за № 892/7180 (зі змінами і доповненнями; далі — Перелік закладів), передбачено, що медичний центр (різного профілю), належить до лікарняних закладів.

Стоматологічні кабінети Переліком закладів охорони здоров’я не передбачені.

Отже, в наведеному прикладі до спеціального стажу, що дає право на пенсію за вислугу років, буде зараховано період роботи лікарів та середнього медичного персоналу з 2005 року (тобто робота на вказаних посадах у медичному центрі).

Крім того, зазначимо, що бувають випадки коли на основі записів у трудовій книжці неможливо зробити висновок щодо права на зарахування того чи іншого періоду роботи до спеціального стажу. В такому разі до рай(міськ)управлінь Пенсійного фонду додатково надається уточнююча довідка з закладу (установи). Також при вирішенні цього питання можуть бути розглянуті інші документи (Положення про заклад, структуру, штатні розписи, акредитаційний сертифікат тощо).

Крім того, повідомляємо, що молодші медичні працівники права на пенсію за вислугу років не мають.

Нові вимоги до ліцензування медичної практики