Можливість попередньої перевірки правильності заповнення відомостей за підписом заявника — суб’єкта господарювання (за формою, встановленою ліцензійними умовами)

Можливість попередньої перевірки правильності заповнення відомостей за підписом заявника — суб’єкта господарювання (за формою, встановленою ліцензійними умовами)

Міністерство охорони здоров’я України не надає послуг щодо перевірки правильності заповнення відомостей за підписом заявника — суб’єкта господарювання (за формою, встановленою ліцензійними умовами) про стан матеріально-­технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності; наявність нормативно-­правових документів, у т. ч. нормативних документів з питань стандартизації, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності; наявність персоналу з зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня та стажу роботи за спеціальністю, необхідного для провадження відповідного виду господарської діяльності.

Нові вимоги до ліцензування медичної практики