Ліцензія для надання стоматологічних послуг

Як отримати ліцензію для надання стоматологічних послуг

Для отримання ліцензії суб’єкт господарювання, який має намір провадити певний вид господарської діяльності, що ліцензується, відповідно до статті 10 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 1 червня 2000 р. № 1775-­III повинен особисто або через уповноважений ним орган чи особу звернутися до Міністерства охорони здоров’я України з заявою встановленого зразка про видачу ліцензії.

У заяві про видачу ліцензії повинні міститися такі дані:

1) відомості про суб’єкта господарювання — заявника:

  • найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код — для юридичної особи;
  • прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання), реєс­траційний номер облікової картки платника податків та інших обов’язкових платежів — для фізичної особи;

2) вид господарської діяльності, на провадження якого заявник має намір одержати ліцензію.

До заяви про видачу ліцензії згідно з Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження державного регулювання господарської діяльності» від 19 жовтня 2010 р. № 2608­-VI додається виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців та документи, передбачені постановою Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності» від 22 червня 2011 р. № 712.

Нові вимоги до ліцензування медичної практики