Доповнення до ліцензії внаслідок розширення діяльності

Доповнення до ліцензії внаслідок розширення діяльності

Порядок отримання ліцензії на відкриття лабораторії такий самий, як і для відкриття медичного центру, тобто суб’єкт господарювання повинен особисто або через уповноважений ним орган чи особу звернутися до Міністерства охорони здоров’я України з заявою про видачу ліцензії. До заяви додається виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців та документи, передбачені Переліком документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 р. № 712 (далі — Перелік № 712).

Якщо ж ліцензіат має намір розширити свою діяльність за певними лікарськими спеціальностями, йому необхідно подати до Міністерства охорони здоров’я України лист у довільній формі про необхідність внесення доповнень до ліцензії внаслідок розширення діяльності, а також згідно з пунктом 20 «Медична практика» Переліку № 712, засвідчену в установленому порядку копію висновку державної санітарно-­епідеміологічної експертизи, видану за місцем провадження діяльності про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо здійснення медичної практики, та відомості за підписом заявника — суб’єкта господарювання (за формою, встановленою ліцензійними умовами) про:

  • стан матеріально-­технічної бази, необхідної для провад­ження відповідного виду господарської діяльності;
  • наявність нормативно-­правових документів, у т. ч. нормативних документів з питань стандартизації, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності;
  • наявність персоналу з зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня та стажу роботи за спеціальністю, необхідного для провадження відповідного виду господарської діяльності.

Нові вимоги до ліцензування медичної практики