Отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики

Отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики

Для отримання ліцензії суб’єкт господарювання, який має намір провадити певний вид господарської діяльності, що ліцензується, відповідно до статті 10 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 1 червня 2000 р. № 1775-­III повинен особисто або через уповноважений ним орган чи особу звернутися до Міністерства охорони здоров’я України з заявою встановленого зразка про видачу ліцензії.

У заяві про видачу ліцензії мають міститися такі дані:

1) відомості про суб’єкт господарювання — заявника:

найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код — для юридичної особи;

прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання), реєс­траційний номер облікової картки платника податків та інших обов’язкових платежів — для фізичної особи;

2) вид господарської діяльності, на провадження якої заявник має намір одержати ліцензію.

До заяви про видачу ліцензії згідно з Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження державного регулювання господарської діяльності» від 19 жовтня 2010 р. № 2608­-VI додається виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців — та документи, передбачені постановою Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності» від 22 червня 2011 р. № 712:

засвідчена в установленому порядку копія висновку державної санітарно-­епідеміологічної експертизи, видана за місцем провадження діяльності, про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо здійснення медичної практики;

відомості за підписом заявника — суб’єкта господарювання (за формою, встановленою ліцензійними умовами) про:

  • стан матеріально-­технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності;
  • наявність нормативно-­правових документів, у т. ч. нормативних документів з питань стандартизації, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності;
  • наявність персоналу з зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня та стажу роботи за спеціальністю, необхідного для провадження відповідного виду господарської діяльності.

Зразок заяви про видачу ліцензії наведено у Додатку 1 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 2 лютого 2011 р. № 49 (зі змінами і доповненнями, внесеними Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 2 березня 2011 року № 130 та Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 5 грудня 2011 року № 847).

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді