Подання за місцем роботи декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік

Подання за місцем роботи декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік

Головні лікарі, їхні заступники, завідувачі відділень, лабораторій, служб тощо, які працюють у лікувальних закладах державної та комунальної форми власності та одержують заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджету, у відповідності до положень Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 7 квітня 2011 р. № 3206-­VI (далі — Закон № 3206), прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Стаття 12 Закону № 3206, окрім осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зобов’язує також посадових осіб юридичних осіб публічного права, які одержують заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджету, подавати за місцем роботи декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік.

Таким чином, з 1 січня 2012 року щорічно до 1 квітня поточного року посадові особи лікувальних закладів державної та комунальної форми власності на рівні із державними службовцями повинні подавати за місцем роботи декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік.

Нові вимоги до ліцензування медичної практики