Посадова інструкція лікаря-інфекціоніста вищої кваліфікаційної категорії

Ознайомтеся із примірною посадовою інструкцією лікаря-інфекціоніста вищої кваліфікаційної категорії. Скачайте та за потреби адаптуйте до умов вашого медзакладу

Посада лікаря-інфекціоніста вищої кваліфікаційної категорії належить до посад професіоналів у галузі лікувальної справи лікарні (поліклініки; стаціонару).

Як набрати бали до атестації 2020

Мета роботи лікаря-інфекціоніста:

  • проводити ранню діагностику та діагностувати невідкладні стани інфекційних і паразитарних захворювань
  • проводити лікувально-профілактичні заходи на догоспітальному етапі
  • надавати лікарську допомогу інфекційним хворим

Завдання та обов’язки інфекціоніста

1. Надає спеціалізовану медичну допомогу хворим з інфекційною патологією, зокрема й швидку та невідкладну.

2. Проводить амбулаторний прийом відповідно до затвердженого графіка, регулює прийом пацієнтів із первинним та повторним зверненням.

3. Проводить діагностичні/лабораторні дослідження в пацієнтів із непізнаними або лікостійкими інфекціями, діагностує захворювання, виявляє соматичні і психічні хвороби у пацієнта, оцінює його стан і клінічну ситуацію відповідно до стандартів і протоколів медичної допомоги.

4. Визначає схему лікування, адаптовану до стану пацієнта й результатів лабораторних досліджень; у складних випадках інфекційного зараження консультується з лікарями інших спеціальностей.

5. Оперативно інформує завідувача інфекційного відділення, а за його відсутності — медичного директора, про кожний випадок гострого інфекційного й паразитарного захворювання.

6. Лікує інфекційних хворих, які не підлягають обов’язковій госпіталізації в поліклінічних умовах, і доліковує реконвалесцентів після виписки зі стаціонару; наглядає за побічними реакціями/дією лікарських засобів.

7. Контролює повне клінічне й бактеріологічне одужання інфекційних хворих із використанням методів інструментального й лабораторного дослідження.

8. Проводить диспансерне спостереження й санацію реконвалесцентів, хворих із хронічними інфекційними захворюваннями, бактеріо- й паразитоносіїв.

9. Консультує пацієнтів, щоб уточнити діагноз, призначити лікувально-профілактичні заходи й вирішити питання про госпіталізацію.

Посадова інструкція лікаря-інфекціоніста

Посадова інстукція лікаря-інфекціоніста

Скачати

10. Бере участь в експертизі тимчасової непрацездатності пацієнтів відповідно до встановленого порядку.

11. Консультує лікарів інших спеціальностей щодо обстеження пацієнтів, підозрюваних на інфекційне захворювання, а також щодо порядку направлення їх для установлення остаточного діагнозу.

12. Співпрацює із сімейними лікарями щодо заходів боротьби з гельмінтозними й паразитарними захворюваннями вдома в пацієнта.

13. Веде облік хворих на інфекційні захворювання, бактеріо- й паразитоносіїв на підставі екстрених повідомлень про інфекційні захворювання та статистичних даних.

14. Аналізує динаміку інфекційної захворюваності та смертності, якості й ефективності діагностичних і лікувальних заходів, диспансеризації, протирецидивного лікування на території, що обслуговує лікарню.

15. Розробляє плани заходів зі специфічної профілактики інфекційних захворювань на території, що обслуговує лікарню.

16. Планує проведення щеплень спільно з дільничними терапевтами, сімейними лікарями, з дитячими та підлітковими лікарями.

17. Аналізує стан і динаміку проведення щеплень та інформує керівництво в установленій формі.

18. Веде облік випадків поствакцинальних ускладнень та осіб, які мають тривалі протипоказання до щеплень.

19. Пропагує серед населення санітарно-гігієнічні знання з профілактики інфекційних захворювань.

20. Бере участь у лікувально-оздоровчих заходах, спрямованих на зниження захворюваності населення та працівників прикріплених до лікарні підприємств, установ, організацій.

21. Бере участь у дослідженнях та аналізі демографічних даних у випадках масштабних спалахів інфекції, розробляє профілактично-лікувальні заходи з виявлення нових штамів інфекції.

22. Бере участь у семінарських заняттях із підвищення знань медичного персоналу лікарні із питань інфекційної патології.

23. Веде медичну документацію та іншу звітну документацію відповідно до встановленого порядку.

NB! Роботу лікаря-інфекціоніста вищої кваліфікаційної категорії оцінює медичний директор лікарні за поданням завідувача медико-діагностичного відділення за показниками діяльності, якістю виконання службових обов’язків та за виявленими недоліками в роботі.

Кваліфікаційні вимоги до лікаря-інфекціоніста

Щоб обіймати посаду «лікар-інфекціоніст вищої кваліфікаційної категорії», особа має:

  • здобути вищу освіту другого рівня за ступенем магістра в галузі знань «Охорона здоров’я», спеціальністю «Технології медичної діагностики та лікування»
  • отримати спеціалізацію за фахом «Інфекційні хвороби» (інтернатура, курси спеціалізації)
  • пред’явити сертифікат лікаря-спеціаліста й посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності.

Окрім того, у лікаря має бути стаж роботи за фахом понад 10 років.

Обов’язок лікаря — регулярно навчатися та проходити безперервний професійний розвиток.зміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики