Надбавка за стаж медичним працівникам

Надбавка за стаж медичним працівникам

Надбавка за тривалість безперервної роботи встановлюється у порядку, затвердженому у підпункті 4.1.1 наказу Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» від 5 жовтня 2005 р. № 308/519 (далі — Наказ № 308/519).

Порядок обчислення стажу, який дає право на встановлення вказаної надбавки, затверджено у підпункті 4.1.3 Наказу № 308/519.

Так, відповідно до пункту 1 підпункту 4.1.3 до стажу роботи, який дає право на отримання надбавки за тривалість безперервної роботи, взаємно зараховується час роботи у закладах та на посадах, які перелічені в підпункті 4.1.1, крім роботи в протилепрозних, протичумних закладах та підрозділах з боротьби з особливо небезпечними інфекціями.

У пункті 2 наведено періоди роботи, що зараховуються у стаж безперервної роботи і дають право на надбавки без будь-­яких умов та обмежень.

Періоди часу, які підлягають зарахуванню до стажу безперервної роботи і дають право на отримання вказаної надбавки за умови, якщо цим періодам безпосередньо передувала і за ними слідувала робота, яка дає право на цю надбавку, затверджені у пункті 3 підпункту 4.1.3.

Звертаємо увагу на те, що період проходження стажування з перебуванням на посаді лікаря-­стажиста зараховується до стажу роботи за спеціальністю, але виключається зі стажу, який дає право на отримання надбавки за тривалість безперервної роботи, при цьому зазначена надбавка за цей період не виплачується.

Виплата вказаної надбавки поновлюється відповідно до стажу роботи після закінчення спеціалістом стажування та отримання сертифіката про підтвердження звання лікаря-­спеціаліста і повернення його на роботу (посаду), яка дає право на отримання зазначеної надбавки.

Відповідно до пункту 4.6 Наказу № 308/519 надбавки за тривалість безперервної роботи нараховуються виходячи з посадового окладу (тарифної ставки) за посадою, яку займають працівники, визначеного згідно з пунктами 2.1–2.2, з урахуванням підвищення за кваліфікаційну категорію і без урахування інших підвищень, надбавок, доплат (за винятком лікарів МСЕК, працівників протичумних закладів та структурних підрозділів з боротьби з особливо небезпечними інфекціями інших закладів). Лікарям МСЕК, центрів (бюро) медико-­соціальних експертиз, працівникам протичумних закладів та структурних підрозділів з боротьби з особливо небезпечними інфекціями інших закладів надбавки за тривалість безперервної роботи нараховуються від посадового окладу, підвищеного у зв’язку зі шкідливими і важкими умовами праці.

Безперервний професійний розвиток медичних сестер у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді