Чи є право на надбавку до посадового окладу у головного лікаря, який має вчене звання кандидата юридичних наук

Чи є право на надбавку до посадового окладу у головного лікаря, який має вчене звання кандидата юридичних наук

Доплати за науковий ступінь працівникам закладів охорони здоров’я встановлюються відповідно до пункту 3.3 спільного наказу Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» від 5 жовтня 2005 р. № 308/519, а саме: доплата за науковий ступінь доктора наук у граничному розмірі 25%, кандидата наук у граничному розмірі 15% посадового окладу (ставки заробітної плати).

Дізнайтеся, як відбувається виплата надбавок лікарям-інтернам.

Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем (медична, фармацевтична, наукова тощо) збігається з наявним науковим ступенем. За наявності у працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

Чи є право на надбавку до посадового окладу у головного лікаря, який має вчене звання кандидата юридичних наукЧитайте: "Заробітна плата медичних працівників 2017"

Відповідність наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником установи, закладу.

Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня, мають відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством.

Доплати за науковий ступінь здійснюються як за основною роботою, так і за сумісництвом залежно від обсягу виконаної роботи.

Чи є право на надбавку до посадового окладу у головного лікаря, який має вчене звання кандидата юридичних наукЧитайте:"Надбавка за тривалість безперервної роботи медичним працівникам"

Посада головного лікаря закладу охорони здоров’я є лікарською посадою (згідно з наказом МОЗ України «Про затвердження переліків закладів охорони здоров’я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров’я» від 28 жовтня 2002 р. № 385), а отже, діяльність працівника, який обіймає посаду головного лікаря, є медичною, і вчене звання кандидата юридичних наук не відповідає профілю його діяльності.

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді