Прийняття на роботу психолога з немедичною освітою, який вийшов на пенсію за вислугу років

Прийняття на роботу психолога з немедичною освітою, який вийшов на пенсію за вислугу років

Зазначене питання врегульовано нормами Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 № 1788-­XII (зі змінами і доповненнями; далі — Закон № 1788-­XII) та постанови Кабінету Міністрів України «Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років» від 04.11.1993 № 909 (далі — Перелік).

Відповідно до розділу «Охорона здоров’я» Переліку, право на пенсію за вислугу років мають лікарі та середній медичний персонал (незалежно від найменування посад) лікарняних закладів, лікувально-­профілактичних закладів особливого типу, лікувально-­трудових профілакторіїв, амбулаторно-­поліклінічних закладів, закладів швидкої та невідкладної медичної допомоги, закладів переливання крові, закладів охорони материнства і дитинства, санаторно-­курортних закладів, санаторно-­епідеміологічних закладів, діагностичних центрів, медико-­соціальних експертних комісій, бюро судово-­медичної експертизи тощо, незалежно від форми власності та відомчої приналежності закладу чи установи.

Пенсія за вислугу років працівникам охорони здоров’я призначається за наявності спеціального стажу роботи не менше 25 років.

Згідно з нормами статті 7 Закону № 1788-­XII, звернення за призначенням пенсії може здійснюватися у будь-­який час після виникнення права на пенсію, тобто з моменту відпрацювання на зазначених посадах у визначених медичних закладах та установах 25 та більше років. При цьому пенсії за вислугу років призначаються при залишенні роботи, яка дає право на цю пенсію.

Відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.03.2002 № 117 (зі змінами і доповненнями), лише посаду «лікар-­психолог» віднесено до професіоналів з лікувальної справи, а відповідно продов­ження роботи на них після оформлення пенсії за вислугу років лишатиме працівника права на отримання такої пенсії.

Що ж стосується посади «психолог» або «практичний психолог», то вони не віднесені до лікарських посад. Отже, працівник, якому призначено пенсію за вислугу років, може працювати на такій посаді.

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді