Акт передавання відходів: скачати форму

Автор
Експертна редакція порталу
Скачайте форму акта передавання відходів для їх безпечної утилізації

Для передачі відходів на утилізацію суб’єкту господарювання або ж перевізкику, який має ліцензію на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, ЗОЗ складає акт передавання відходів. В додатку 6 до Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами, затверджених наказом МОЗ від 08.06.2015 № 325 у редакції наказу МОЗ від 06.09.2022 № 1602 наведена форма акта.

Як підготуватися до перевірки обігу лікарських засобів

В акті необхідно зазначити:

  • вид відходів: медичні відходи категорії B, медичні відходи категорії B (органні відходи хворих: тканини, органи, плацента тощо), медичні відходи категорії B (гострі предмети), медичні відходи категорії C
  • дату проведення знешкодження/нейтралізації, метод знешкодження/нейтралізації, відповідальну особу, яка проводила знешкодження/нейтралізацію
  • вагу відходів в кілограмах (кг)
  • вид ємності, в якій відходи передаються (наприклад, пластиковий одноразовий непроникний контейнер)

✅✅✅ Порядок поводження з медичними відходами

Акт передавання відходів — форма

Акт передавання відходів

Скачати

 

 

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді