Оформлення амбулаторної карти хворого при застосуванні методу лікування, не затвердженого клінічними протоколами надання медичної допомоги

Як правильно оформити амбулаторну карту хворого, який страждає на алкоголізм (шифр МКХ-10 F10.20, F10.200) та пройшов лікування за методом О. Р. Довженка?

Окремих вимог щодо оформлення амбулаторної карти хворого на алкоголізм (шифр МКХ-10 F10.20, F10.200), пролікованого за методом О. Р. Довженка, не існує.

Амбулаторна карта має заповнюватися відповідно до Інструкції щодо заповнення форми первинної облікової документації № 025/о «Медична карта амбулаторного хворого №     », затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження форм первинної облікової документації та Інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування» від 14.02.2012 № 110.

Ведення такого пацієнта має відбуватися відповідно до локального протоколу, що повною мірою відображається в амбулаторній карті хворого. Необхідність застосування методу О. Р. Довженка має бути належним чином обгрунтованою з урахуванням наявних показань та протипоказань. Відповідно до пункту 7 Порядку застосування методів психологічного і психотерапевтичного впливу, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 15.04.2008 № 199, застосування методу О. Р. Довженка потребує отримання інформованої згоди пацієнта або згоди його законного представника.

Нові вимоги до ліцензування медичної практики