Яка категорія присвоюється лікарю вищої категорії, котрий своєчасно не пройшов атестацію та підтвердив звання «лікар­-спеціаліст»?

З листа до редакції: «Лікар­-терапевт вищої категорії своєчасно не пройшов атестацію на підтвердження категорії. Наказом по закладу він був переведений на посаду лікаря­-стажиста та направлений на стажування, після чого йому підтвердили звання «лікар-­спеціаліст». На яку категорію він може розраховувати? Лікар повинен подавати звіт до атестаційної комісії про професійну діяльність за три роки чи за період закінчення строку дії кваліфікаційної категорії?»

Ваш безплатний доступ до курсів підвищення кваліфікації

Відповідно до пункту 1.5 Положення про порядок проведення атестації лікарів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України «Про подальше удосконалення атестації лікарів» від 19.12.1997 № 359 (далі — Положення про атестацію), атестація на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій проводиться комісіями, що створюються при Міністерстві охорони здоров’я України (Центральна атестаційна комісія), Міністерстві охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управліннях охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, санітарно-епідеміологічних станціях Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, Центральній санітарно-епідеміологічній станції на водному транспорті, Центральній санітарно-епідеміологічній станції на залізничному транспорті.

Читайте:"Атестація лікарів у 2016 році: останні зміни законодавства"

Згідно з пунктом 3.3 Положення про атестацію після закінчення передатестаційного циклу екзаменаційною комісією, яка створюється на відповідній кафедрі, проводиться іспит. Лікарям, які успішно склали іспит, закладом освіти видається свідоцтво встановленого зразка з рекомендацією про присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії.

До атестаційної комісії відповідно до пункту 3.4 Положення про атестацію подаються заява лікаря; звіт про професійну діяльність за останні три роки, затверджений керівником установи, в якій лікар працює; копії дипломів, трудової книжки, сертифіката лікаря-спеціаліста або посвідчення про наявність кваліфікаційної категорії, якщо таке було видано раніше; свідоцтво закладу освіти або факультету удосконалення лікарів про складання іспиту після закінчення передатестаційного циклу; заповнений атестаційний листок.

Лікарі, які змінювали місце роботи за останні 3 роки, подають звіти також з попередніх місць роботи, затверджені керівниками цих закладів, при цьому загальний строк перерв у роботі не має перевищувати трьох місяців.

У звіті, який лікар готує у довільній формі обсягом не більше 20 сторінок друкованого тексту, викладаються основні функції та особливості його професійної діяльності, показники роботи, передбачені статистичними формами, їх аналіз тощо. Атестаційною комісією звіт лікаря направляється на рецензію висококваліфікованим спеціалістам.

Атестаційна комісія виносить своє рішення про присвоєння лікарю-спеціалісту кваліфікаційної категорії на підставі рецензії на звіт, документів, поданих відповідно до пункту 3.4 Положення про атестацію та співбесіди зі спеціалістом.

Яка категорія присвоюється лікарю вищої категорії, котрий своєчасно не пройшов атестацію та підтвердив звання «лікар­-спеціаліст»?Читайте:"Заробітна плата медичних працівників 2017"

Встановлювати категорії, що вище ніж рекомендовані закладом освіти або факультетом післядипломної освіти, комісії не дозволено.

Згідно з пунктом 3.7 Положення про атестацію кваліфікація лікарів-спеціалістів визначається атестаційною комісією за трьома кваліфікаційними категоріями — другою, першою та вищою.

Друга кваліфікаційна категорія присвоюється лікарям-спеціалістам зі стажем роботи зі спеціальності не менше п’яти років, які мають необхідну за програмою теоретичну та практичну підготовку за своєю спеціальністю, володіють сучасними методами профілактики, діагностики і лікування хворих; перша кваліфікаційна категорія присвоюється таким фахівцям, якщо вони мають стаж роботи зі спеціальності не менше семи років; вища — не менше десяти років.

Лікарям, які працюють у сільських лікарських амбулаторіях та дільничних лікарнях на посадах лікарів-епідеміологів, паразитологів, лікарів з гігієни праці, гігієни дітей та підлітків, гігієни харчування та комунальної гігієни санепідстанцій, що розташовані у сільських районах, на посадах дільничних терапевтів та дільничних педіатрів, лікарів швидкої допомоги, станцій санітарної авіації, друга кваліфікаційна категорія може бути присвоєна, коли є стаж роботи не менше трьох років, перша — не менше п’яти років, вища — не менше семи років.

Відповідно до пункту 3.8 Положення про атестацію при присвоєнні кваліфікаційних категорій рекомендується дотримуватися послідовності: друга, перша, вища.

Таким чином, лікарю-терапевту, який своєчасно не пройшов атестацію, але підтвердив сертифікат лікаря-спеціаліста після проходження стажування, необхідно пройти передатестаційний цикл у навчальному закладі, де екзаменаційною комісією, яка створюється на відповідній кафедрі, проводиться іспит. У разі успішного складання іспиту закладом освіти видається свідоцтво встановленого зразка з рекомендацією про присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії.

Яка категорія присвоюється лікарю вищої категорії, котрий своєчасно не пройшов атестацію та підтвердив звання «лікар­-спеціаліст»?Читайте: "Направлення на стажування лікарів: порядок"

Крім того, згідно зі змінами до Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах, внесеними наказом Міністерства охорони здоров’я України від 07.07.2009 № 484 (далі — Зміни до Положення), лікарю потрібно набрати необхідну кількість балів відповідно до Шкали значень різних видів діяльності лікарів (провізорів) у період між передатестаційними циклами. Зокрема, для отримання вищої категорії треба набрати не менше ніж 72 бали, якщо атестація планується у 2013 році, і не менше 80 балів, починаючи з 2014 року.

Отже, лікар-терапевт подає до атестаційної комісії звіт за останні три роки і може розраховувати на підтвердження вищої кваліфікаційної категорії, якщо він успішно складе іспит, має достатній стаж роботи, кількість набраних балів та виконає всі вимоги, викладені у Положенні про атестацію та Змінах до Положення.

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді